👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Crime and Punishment

Skapad 2017-08-22 11:07 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
For a period of seven weeks we are going to learn more about USA. We will read (and listen to) different texts, work with grammar and watch a film about the country. The project ends with: 1. Reading comprehension (study the five texts in blue colour as well as the words that comes with them). 2. Verbal presentation - to hold a presentation in 1/2 class
Grundskola 8 – 9 Engelska
I detta arbetsområdet kommer du att läsa och lyssna på texter som handlar om brott och straff på. Vi kommer även att arbeta med olika grammatiska övningar. Arbetsområdet avslutas med att hör- och läsförståelse prov samt att du skriver en text som handlar om brott och straff.

Innehåll

Vad gör vi?

Mål för arbetsområdet
  • läser och lyssnar på olika texter om brott och straff
  • arbetar aktivt med att öka ditt ordförråd inom ämnesområdet
  • arbetar med olika grammatiska regler
  • skriver en kortare text som handlar om brott och straff

Kunskapskrav som testas

Följande kunskapskrav kommer att testas:

SKRIVA, LÄSA och LYSSNA.

Arbetsformer

Du tränar dig på att läsa och lyssna på olika texter om brott och straff.

Du tränar dig på att skriva en kortare text på engelska om brott och straff.  

Du tränar dig på att lära dig nya ord inom ämnet.

Du tränar dig på att lära dig mer av den engelska grammatiken. 

Bedömningsformer

För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

  • skrivit en text om brott och straff.
  • deltagit på hör- och läsförståelse.

Matriser

En
LPP Crime and Punishment

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera sig i skrift
Eleven formulerar sig på ett enkelt sätt i skrift med stöd av läraren.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven uttrycker sig relativt begripligt och enkelt i skrift med stöd av läraren.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Bearbeta och förbättra
Eleven kan bearbeta och förbättra sin text med stöd av läraren.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

LYSSNA och LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i tal med stöd av läraren.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i skrift med stöd av läraren.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera och agera
Eleven kan på ett enkelt sätt redogöra och kommentera innehållet med stöd av läraren.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbara resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.