👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4. 2017-2018

Skapad 2017-08-22 11:23 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Vi arbetar med boken Magic! Boken är för årskurs 4 och utöver den kommer vi att komplementera med grammatik- och skrivövningar.
Grundskola 4 Engelska
I åk.4 arbetar vi med boken Magic 4. Den handlar om fyra ungdomar från fyra delar av världen. Det är Kate från USA, Harry från England, Gopal från Indien och Kylie från Australien. Vi får följa dem i sitt vardagliga liv och vad de har för drömmar om framtiden. Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska. Vi kommer även att gå igenom grundläggande grammatik för åk. 4 och utveckla ordförrådet.

Innehåll

Arbetssätt/metod

- Läsa enkla texter, främst från Magic 4 Classbook.
- Göra övningar i Workbook från Magic 4.
- Lyssna på talad engelska vid t.ex. högläsning.
- Skriva enkla texter av olika slag (beskrivningar, dialoger, brev).
- Tala engelska (bl.a. i par, smågrupper, enskilt och i talkör).
- Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
- Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).
- Vi har genomgångar, ser på filmer, använder spel och dramatiserar dialoger. 

Målen med undervisningen är att utveckla förmågan att:

- Kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. från tavlan, i Magic Classbook och Workbook
- Kunna lyssna och förstå muntliga instruktioner och kortare texter och dialoger på engelska
- Kunna skriva meningar och kortare texter
- Kunna prata och berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska 
- Kunna föra enkla dialoger muntligt
- Behärska grundläggande engelsk grammatik och ha ett grundläggande ordförråd 

 

Bedömning

Eleverna visar sina kunskaper genom att delta aktivt på lektionerna och göra muntliga och skriftliga tester, både förberedda och oförberedda. Det som ligger till grund för bedömningen är förmåga att:

- Uttrycka sig på engelska, muntligt och skriftligt.
- Förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller upplästa dialoger och berättelser).
- Förstå innehållet i en text (läsförståelse).
- Kunna skriva meningar med fokus på stavning och korrekt grammatik.
- Kunna samtala (ställa frågor och svara på enkla frågor).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4

Påväg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hörförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du visar din förståelse genom att på ett godtagbart sätt besvara och agera utifrån texters budskap och instruktioner.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Du visar din förståelse genom att på ett tydligt och i huvudsak korrekt sätt besvara och agera utifrån texters budskap och instruktioner.
Läsförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du visar din förståelse genom att på ett godtagbart sätt besvara och agera utifrån texters budskap och instruktioner.
Du kan förstå helheten av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna. Du visar din förståelse genom att på ett tydligt och i huvudsak korrekt sätt besvara och agera utifrån texters budskap och instruktioner.
Tala
Du kan uttrycka och formulera dig, med ord, fraser och meningar, på ett enkelt och begripligt sätt när du pratar med andra. Du uttalar ord på ett begripligt sätt.
Du kan uttrycka och formulera dig med ord, fraser och meningar, på ett tydligt och sammanhängande sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar.
Skriva
Du kan uttrycka och formulera dig, med fraser och meningar, på ett enkelt och begripligt sätt när du skriver olika typer av texter. Du stavar och använder grammatik på ett begripligt sätt.
Du kan uttrycka och formulera dig med ord, fraser och meningar, på ett tydligt och sammanhängande sätt när du skriver olika typer av texter. Du stavar och använder grammatik på ett i i huvudsak fungerande sätt.