👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig neccessär, åk 7

Skapad 2017-08-22 11:31 i Hallenskolan Mölndals Stad
Du kommer att sy en necessär som du själv designar utifrån en given modell.
Grundskola 7 Slöjd
Du repeterar dina kunskaper i att använda symaskinen och lär dig att sy i blixtlås. Du syr en necessär med hjälp av en arbetsbeskrivning och tränar på att arbeta med hjälp av skriftliga instruktioner. Du väljer själv tyg och utformning, tex tygtryck,fickor, broderier och applikationer, och tillverkar en personlig neccessär.

Innehåll

Syfte

 

Genomförande

Ni kommer att jobba individuellt men hjälpa varandra under arbetets gång med att läsa och följa en beskrivning.
Vi har korta, praktiska genomgångar för att leda arbetet framåt.
Du planerar och skriver i din loggbok efter varje lektion och besvarar frågorna vad, hur och varför.

När du är klar med ditt arbete ska du skriva en utvärdering.

Centralt innehåll

 

Bedömning

Jag som lärare kommer under arbetes gång att lyssna på dig, se dig arbeta och titta på det du gör. Vi kommer även att diskutera kring det du har utvecklat och det du kan utveckla vidare.
Jag kommer att ta del av din planering, loggbok och utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd åk7-9

på väg mot
F
Grundläggande förmåga
E
Har god förmåga
C
Har mycket god förmåga
A
Använda redskap och maskiner
På väg mot >
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Framställa slöjdföremål
På väg mot >
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner och egna initiativ.
Utveckla idéer
På väg mot >
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Arbetsprocess
På väg mot >
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
På väg mot >
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp.

Ny rubrik

på väg mot
F
Grundläggande förmåga
E
Har god förmåga
C
Har mycket god förmåga
A