Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Västervång skolanHKK Konsumentkunskap åk 9 ht-18

Skapad 2017-08-22 11:44 i Gammal Trelleborg
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Idag lever vi ett samhälle där det underlättar ifall vi som konsumenter förstår våra rättigheter kontra skyldigheter ifall exempelvis en vara behöver bytas eller reklameras. Till vem kan jag vända mig till ifall butiken inte följer lagen eller om du har fått en tjänst felaktigt utförd? Konsumentekonomi handlar om hur du i din vardag gör olika val där din egen kunskap är det som begränsar dig hur pass bra dessa val blir.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att:

 •  eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån.
 •  eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi
 •  eleverna ska kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.
 • eleverna utvecklar sin förmåga att självständigt läsa och förstå instruktioner och följa dem
 

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 Eleven ska kunna

 • Göra jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och då föra resonemang med  koppling till konsekvenser för privatekonomin.
 • Beskriva och föra  resonemang om rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur dessa kan användas i olika situationer i samband med inköp
 • Föra resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet, utifrån frågor som rör en hållbar ekonomisk utveckling.

 

Undervisningen

Du ska träna förmågan att...

 • inhämta fakta från olika källor
 • jämföra olika alternativ
 • fatta underbyggda beslut

Du ska inhämta kunskap inom...

 • konsumenters rättigheter och skyldigheter
 • konsumentbeteende
 • hushållsbudget
 • lån- och kreditfrågor 

Arbetsformer

Undervisningen kommer att ske genom:

 •  föreläsningar
 • textstudier  
 • självständigt sökande på internet   http://www.konsumentverket.se/
 • Vidare kommer konkreta problemställningar som kan uppstå i det ekonomiska vardagslivet att diskuteras där eleverna ska ta ställning och komma med förslag på lösningar.
 

Bedömning

 

Vad ska bedömas?

Förmågan att...

 •   inhämta fakta från olika källor
 •  jämföra olika alternativ
 •  fatta underbyggda beslut
 • följa instruktioner
 • resonera runt hur våra handlingar i hemmet påverkar vår hälsa, ekonomi och miljö

Kunskaper om...

 • konsumenters rättigheter och skyldigheter
 • konsumentbeteende
 • hushållsbudget
 • lån- och kreditfrågor

Hur ska det bedömas?

 • Elevens aktivitet/kreativitet bedöms även vid genomgångar och inhämtande av fakta.
 • Skriftligt prov där eleven visar faktakunskaper, men även visar sin förmåga att ta ställning i samband med olika köpsituationer.
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 7-9

Kriterier

F
E
C
A
Konsumentkunskap
Att jämföra olika konsumtionsalternativ och förstå dess konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtions alternativ och för enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtionsalternativ och för utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtionsalternativ och för välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Att beskriva och resonera om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter samt ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer
Eleven ger exempel, beskriver och för enkla resonemang om konsumentens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Eleven ger exempel, beskriver och för utvecklade resonemang om konsumentens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Eleven ger exempel, beskriver och för välutvecklade resonemang om konsumentens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument
Att resonera kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: