Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 "Tal och räkning"

Skapad 2017-08-22 12:03 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Arbetssätt

I undervisningen kommer vi att......(Hur?)

- arbeta med problemlösning på flera olika sätt.

- ha gruppdiskussioner

- arbeta enskilt med läromedlet och andra uppgifter.

- ha gemensamma genomgångar och enskilda genomgångar

- arbeta med läxor och efterföljande diskussioner

- arbeta med praktiskt material

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper och förmågor genom diagnoser, skriftliga prov samt kontinuerligt och formativt under gruppdiskussioner, lösningar och arbete som redovisas  på lektionstid.

Innehåll

I undervisningen får du lära dig:

 

- hur vårt talsystem är uppbyggt

- uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform

- samband mellan de olika sätten att uttrycka tal

- utföra beräkningar med olika sorters tal

- lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

- göra avrundningar

- använda överslagsräkning

- förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Tips:

Genomgångar och läxor samt facit finns att hitta på www.matematikbokenxyz.se

 

Begrepp att kunna efter kapitel 1:

naturliga tal, jämna tal, udda tal, negativa tal, bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, positionssystemet, addition, subtraktion, multiplikation, division, utvecklad form, avrundning, närmevärde, överslagsräkning.

 

Planering för höstterminen:

  

VECKA

AVSNITT I BOKEN ATT JOBBA MED:

LÄXOR:

34

Introduktion

Repetition

Träna multiplikations-

tabellerna

35

1.1 Naturliga tal

1.2 Negativa hela tal

Träna mult.

tabellerna

36

1.3 Tal i bråkform

 

Läxa 1

37

Forts. Tal i bråkform

1.4 Tal i decimalform

 

Läxa 2

38

1.5 Samband mellan tal

1.6 Avrundning

 

39

1.7 Överslagsräkning

Diagnos kapitel 1

 

Räkna klart kap.1

40

Repetitioner

Problemlösningar

 

41

2.1 Multiplikation o division med 10, 100, 1000

2.2 Multiplikation med stora och små tal

 

Läxa 5

42

2.3 Division med stora tal

2.4 Division med små tal

 

Läxa 6

43

2.5 Enheter för vikt

2.6 Enheter för volym

 

44

Lov

 

45

Repetera kap 1 o 2

 

Prov på kap 1 och 2 (onsdag)

Kap 2 klart

Träna till provet

46

3.1 Enheter för längd

 

3.2 Tid o rörelse

 

47

3.3 Hastighet

 

3.4 Tabeller och diagram

 

Läxa 8

48

3.5 Lägesmått

 

3.6 Lägesmått från tabeller o diagram

 

Läxa 9

49

Jobba klart kapitel 3

 

Diagnos kap 3

 

50

Problemlösning

 

 

 

51

Luffarschacksturnering

 

Utvärdering.

 

 

 

Avslutning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 7-9 matris

På väg mot grundläggande förmågor
Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Eleven löser olika problem på ett delvis fungerande sätt.
Eleven löser olika problem på ett fungerande sätt.
Eleven löser olika problem på ett väl fungerande sätt.
Använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven visar grundläggande kunskaper om begrepp och använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven visar goda kunskaper om begrepp och använder dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven visar mycket goda kunskaper om begrepp och använder dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven väljer och använder delvis fungerande metoder, med viss anpassning som ger ett tillfredställande resultat.
Eleven väljer och använder ändamålsenliga metoder, med ganska god anpassning som ger ett gott resultat.
Eleven väljer och använder effektiva metoder, med god anpassning som ger ett mycket gott resultat.
Föra och följa matematiska resonemang
Eleven för enkla resonemang och kan till viss del förklara hur du löst problemet, på vilket sätt och varför och förklara varför resultaten är rimliga samt bidrar med annat sätt att lösa problemet.
Eleven för utvecklade resonemang och kan förklara hur du löst problemet, på vilket sätt och varför och förklara varför resultaten är rimliga samt ge något förslag på annat sätt att lösa problemet.
Eleven för välutvecklade resonemang och kan förklara hur du löst problemet, på vilket sätt och varför och förklara varför resultaten är rimliga samt ge förslag på andra sätt att lösa problemet.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven använder symboler och matematiska uttrycksformer med viss anpassning till problemet.
Eleven använder symboler och matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till problemet. Framför och bemöter argument på ett relativt gott sätt.
Eleven använder symboler och matematiska uttrycksformer med god anpassning till problemet. Framför och bemöter diskussionen och bemöter argumenten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: