Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, Islam, Judendom

Skapad 2017-08-22 12:13 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Religionskunskap
Ett religionsarbete om de tre syskonreligionerna, islam, kristendom och judendom.

Vi kommer att läsa om de tre religionerna Kristendom, Islam och Judendom: heliga platser, skrifter, symboler, ritualer, levnadsregler, högtider, traditioner och vad de har gemensamt samt vad religion kan betyda för människor.

Fokus kommer att ligga på att se skillnader och likheter på dem emellan och att kunna första och använda begrepp inom området.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Begrepp att använda inom området:

ritualer

levnadsregler

heliga platser

högtider

heliga skrifter

plats för gudstjänst

symboler

tro

tradition

kultur

 

Kunskapskrav

Arbetssätt

 • Du får läsa olika texter, svara på frågor och diskutera utifrån dem.
 • Du får lyssna på genomgångar och se filmer om olika religioner..

Bedömning


Du kommer bedömas utifrån din förmåga att:

 • beskriva de tre religionernas heliga platser/rum, historia, traditioner, ritualer och levnadsregler
 • resonera kring likheter och skillnader mellan religionerna
 • beskriva samband mellan tankar och handling inom religionen 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6

Matriser

Re
Matris för religionsarbete om Judendom, Kristendom och Islam

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler och din förmåga att jämföra dessa
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till Judendomen, Kristendomen och Islam och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till Judendomen, Kristendomen och Islam och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till Judendomen, Kristendomen och Islam och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Kunskaper om vad man gör under högtiden och varför, vilken koppling till religionen det finns.
Du visar även att du kan göra enkla samband mellan varför man firar högtider och vad man gör under högtiderna inom Judendomen, Kristendomen och Islam.
Du visar även att du kan göra enkla samband mellan varför man firar högtider och vad man gör under högtiderna inom Judendomen, Kristendomen och Islam.
Du visar även att du kan göra enkla samband mellan varför man firar högtider och vad man gör under högtiderna inom Judendomen, Kristendomen och Islam.
Kunskaper om Kristendomens högtider och traditioner. Samt jämförelse mellan Kristendomens betydelse för samhället förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: