Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig

Skapad 2017-08-22 12:40 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Boken om mig själv
Grundskola 7 Svenska

Du kommer att skriva en bok som handlar om dig själv. Du kommer, bland annat, skriva om familj och intressen men även om dina förväntningar inför framtiden.

Innehåll

Syfte

Mål för eleven

 • skriva en bok med minst 6 kapitel.
 • kunna skriva en sammanhängande text med en början, mitten och ett slut.
 • kunna skriva meningar med stor bokstav och skiljetecken (punkt, frågetecken, utropstecken)

Så här arbetar vi för att nå målen

Ni kommer att få skriva om er själva, er barndom och er framtid. Detta görs på lektionstid, i möjligaste mån, men behöver eventuellt även arbetas med hemma. Ska skrivas på dator. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Boken om mig

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften. Du beskriver enkelt, begripligt och läsaren kan förstå texten och dess syfte (roa)
Innehållet framgår tydligt. Du beskriver mer varierat och texten står på egna ben.
Innehållet är tydligt. Du beskriver varierat och utvecklat. Texten står på egna ben och har ett tydligt budskap.
Disposition
Dina kapitel har en början, ett innehåll och ett slut.
Dina kapitel har en passande inledning, ett fylligt innehåll och en tydlig avslutning.
Kapitlen är mycket välplanerad och dispositionen är avancerad, men ändå tydlig.
Språk
Du använder enkla ord, beskrivningar och försöker göra egna formuleringar. Du visar viss variation i ditt ordval. Du blandar ibland skriftspråk/ talspråk samt gör vissa stavfel.
Du gör utvecklade beskrivningar och egna formuleringar. Du visar variation i ditt ordval och använder specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord. Viss osäkerhet när det gäller stavning kan förekomma om du använder svårare ord.
Du gör välutvecklade beskrivningar och egna formuleringar Säkert och korrekt skriftspråk och stavning.
Meningsbyggnad
Du skriver med enkla, korta, men väl fungerande meningar.
Du försöker skriva längre meningar och variera meningsbyggnaden.
Meningsbyggnaden är varierad och säker.
Användning av tecken
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: