👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2017-08-22 12:41 i Hertingsskolan Falkenberg
Du skall utöka ditt engelska ordförråd, bli säkrare på att utrycka dig både muntligt och skriftligt. Du kommer även att arbeta med enkel gramatik och att finna strategier att göra dig förstådd, samt förstå talad och skriven engelska.
Grundskola 4 Engelska
Du skall utöka ditt engelska ordförråd, bli säkrare på att utrycka dig både muntligt och skriftligt. Du kommer även att arbeta med enkel gramatik och att finna strategier att göra dig förstådd, samt förstå talad och skriven engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall utveckla din förmåga att:

- förstå talad och skriven engelska
- våga använda din engelska i samtal
- skriva enkla meddelanden och texter
- reflektera över hur det kan vara att leva i de delar av världen där engelska används

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå enkla samtal på engelska
- prata engelska om vardagliga situationer
- läsa, förstå och kunna sammanfatta enkla texter
- förstå och fullfölja instruktioner på engelska
- berätta om hur det kan vara att leva i de delar av världen där engelska används

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

- läsa och lyssna på texter samt översätta dem till svenska
- sjunga sånger
- skriva texter
- titta på engelska tv-program / filmer
- olika samtalsövningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6