Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gummi-Tarzan

Skapad 2017-08-22 12:42 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

Syfte

 • Förmågor (grön cirkel)
 • Centralt innehåll (lila större kvadrat)
 • Kunskapskraven (Lgr 11) (blå kvadrat)

                    Se kopplingar till läroplanen nedan.

Det här skall du lära dig (konkretisering av kunskapskraven)

Läsa en skönlitterär text med flyt.

Skriva upp svåra ord när du stöter på sådana.

Använda olika strategier för att förstå det du läser.  

Så här kommer du att få arbeta (arbetsformer).

Du kommer att få läsa boken tillsammans med en kompis. Ett kapitel varje dag.

Efter varje kapitel finns det uppgifter som du ska lösa i din loggbok.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas (bedömning)

Att du har svarat på frågorna och gjort uppgifterna i din loggbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsflyt och läsförståelse

på väg att nå målen
når målen
når målen mer än väl
Läsa med flyt
Jag läser många ord med flyt, men stannar upp vid flera tillfällen och ljudar vid långa, svåra, obekanta ord.
Jag läser det mesta med flyt, men stannar upp vid enstaka tillfällen och ljudar vid långa, svåra, obekanta ord.
Jag läser helt med flyt och använder intonation, inlevelse när jag läser.
lässtrategier
Jag kan enstaka strategier, vad jag gör när jag inte förstår det jag läser och löser en del läsförståelseuppgifter.
Jag kan använda några strategier vad jag gör när jag inte förstår det jag läser och löser många läsförståelseuppgifter.
Jag vet vad jag gör när jag inte förstår vad jag läser och löser de allra flesta läsförståelseuppgifter.
berätta om min upplevelse
Jag kan berätta kort och enkelt om hur jag upplever det jag läst.
Jag kan berätta kort och enkelt om hur jag upplever det jag läst och koppla det till texten, med exempel.
Jag kan på olika sätt berätta om hur jag upplever det jag läst och på flera sätt koppla det till texten, med exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: