👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

religionskunskap HT årskurs 6

Skapad 2017-08-22 12:44 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
I årskurs 5 har du lärt dig om de abrahamitiska religionerna. I det här arbetsområdet får du befästa dina förmågor inom religionskunskap och lära dig mer om hinduism och buddhism.

Innehåll

 • Syfte
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Centralt innehåll
 • Re 4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re 4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re 4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re 4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re 4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Kunskapskrav

Se bedömningsmatris.

Metod

Steg 1 är att du befäster dina förmågor i religionskunskap genom att använda dem på de abrahamitiska religionerna som du redan kan. Du kommer först att arbeta i par, sedan i helklass. Vi har träningsläger helt enkelt.

Steg 2 är att du lär dig om hinduism och buddhism. Vi läser, ser på film och diskuterar med varandra.

Steg 3 är att du enskilt använder dina förmågor i religionskunskap på hinduism och buddhism. 

Steg 4 är att du i ett prov får visa vilka faktakunskaper och förmågor som du har utvecklat. 

Under arbetets gång kommer du att öva dig på att söka information, att använda källorna på ett korrekt och att bedöma deras tillförlitlighet. Du kommer att få delta i diskussioner om detta. 

 

 

Matriser

Re
Religionskunskap HT årskurs 6

Rubrik 1

E
C
A
Begrepp
Du visar att du har enkla kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du visar att du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Analys
Du visar att du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar att du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Analys
Du visar att du kan berätta om enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar att du kan berätta om enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar att du kan berätta om enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Information
Du visar att du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du visar att du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt. Du för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du visar att du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt. Du för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.