Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LM Samhälle och pengar Åk2

Skapad 2017-08-22 13:03 i Ladugårdsmarken Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om hur ett samhälle är uppbyggt. Vägar, kommunikation, affärer, skola, olika yrken, pengar mm
Grundskola 2 Matematik SO (år 1-3)
Vi lär oss grundläggande fakta om hur ett samhälle fungerar och är uppbyggt. Vi lär oss också om yrken i samhället och pengars värde.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Teamuppgifter med diskussioner kring vad som krävs för att ett samhälle ska fungera och vilka yrken som finns i närområdet.
 • Skapa ett eget samhälle
 • Diskussioner om pengars värde; uppskatta vad lite olika vardagliga ting kostar.
 • Jobba med tabeller utifrån vad eleverna tror, kontra vad varan kostar på riktigt; rimlighetsbedömning.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vad är ett samhälle? Vi börjar med en diskussion om vad ett samhälle är. Vi pratar om att arbeta, tjäna pengar och betala skatt så att vi kan ha skolor, sjukhus m.m. Eleverna diskuterar i team vad som behövs för att ett samhälle ska fungera.
Struktur: Mötas på mitten

Vi använder oss av Google Earth för att titta närmare på två olika samhällen. Vad skiljer dom åt?
Vi diskuterar bl.a. storlek, behov, lokaliserar centrala platser/byggnader för att samhället ska fungera.

Vi skapar ett eget litet samhälle i olika grupper där eleverna själva kan bygga/lägga till. (Exempelvis skola, polisstation, brandkår, sjukhus, bibliotek, m.m.) Eleverna får med en förenklad budget köpa saker till sitt samhälle utifrån vad de anser behövs. Vi gör detta i form av en karta över samhället som eleverna i gruppen hjälps åt att rita/tillverka.
Teamarbete

Vi fortsätter temat med att prata om pengars värde och vad lite olika vardagliga saker kostar. Vi arbetar utifrån några enkla livsmedel och tabeller där eleverna först får uppskatta vad saker kostar för att sedan ta reda på det genom att besöka ICA. Vi avslutar sedan med att undersöka våra resultat och presentera våra samhällen.

Bedömning

Det som vi kommer att bedöma är din förmåga att:

 • vara aktiv i diskussioner.
 • beskriva vad ett samhälle behöver för att fungera
 • känna till några yrken i närområdet och varför de finns.
 • kunna samla in information och redovisa resultatet.
 • beskriva varför vi måste arbeta och pengars värde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: