👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillverka ett instrument

Skapad 2017-08-22 13:51 i Nygårdskolan Borlänge
Tillverka ett instrument och framföra en melodi.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik Slöjd
Du kommer att få tillverka ett instrument.

Innehåll

Syfte

Genom detta arbete ska eleverna ges möjligheter att utveckla sin förmåga att:

Arbetssätt

 • Du kommer att under några lektioner arbeta med att konstruera ett instrument. 
 • Du skall sedan framföra olika musikaliska stycken själv och i grupp med instrumentet.

Länkar:

PET trumpet: https://www.youtube.com/watch?v=XCd-7qYEA1c

 

Material:
Plaströr
Petflaska
flaskor
Tejp (packtejp, maskeringstejp, eltejp)
Gladpack

Bedömning

Grundläggande nivå:
Du gör ett i huvudsak fungerande musikinstrument utifrån de grundläggande kraven Du kan beskriva din konstruktion där du visar hur och av vad du tillverkat den.

Utvecklad nivå:
Du gör ett väl fungerande musikinstrument utifrån kraven som ställs.
Du provar några olika idéer till lösning och bedömer vilken som är bäst i förhållande till förutsättningarna.
Du  beskriver din konstruktion i väl utvecklad text och bild och redogör för hur du kommit fram till den slutgiltiga konstruktionen.

Avancerad nivå:
Du gör ett mycket väl fungerande musikinstrument utifrån kraven som ställs.
Du undersöker flera olika idéer till lösning och bedömer vilken som är bäst i förhållande till förutsättningarna.
Du beskriver din konstruktion i väl utvecklad text och bild och redogör för hur du kommit fram till den slutgiltiga konstruktionen.
Du beskriver de fysikaliska principer som ligger bakom ditt val av konstruktion. Alltså på vilket sätt ditt instrument skapar ljud, hur tonerna kan förändras, hur ljudstyrkan skulle kunna ökas eller minskas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Fy Tk Sl
Tillverka ett instrument

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Utveckla - förbättra
Se kommentar
Eleven medverkar på något sätt i arbetet.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska modeller.
Arbetsmetoder
Se kommentar
Eleven medverkar på något sätt i arbetet.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Se kommentar
Eleven gör någon form av dokumentation över arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.