👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning i matematik för årskurs 7.

Skapad 2017-08-22 13:52 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Bedömning - vad och hur

 • Din förmåga att utveckla förståelsen för vårt talsystem
 • din förmåga att välja metod vid problemlösning
 • din förmåga att följa, förstå och pröva matemtiska resonemang
 • din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar
 • din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner, under arbeten och genomgångar

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Mål att uppnå:

 • kunna förklara hur vårt talsystem är uppbyggt
 • känna till om delbarhet och om att faktorierna tal
 • kunna använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten
 • kunna räkna med de fyra räknesätten
 • första tal skrivna i decimalform
 • kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • kunna avrunda tal
 • kunna göra överslagsräkning

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar i grupp och individuellt
 • enskilt arbete
 • arbete i grupp
 • läxor
 • diagnos
 • redovisa uppgifter muntligt
 • praktiska övningar
 • prov
 • matematikspel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9