👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema demokrati och politik

Skapad 2017-08-22 14:03 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundläggande planering tema demokrati och politiskt styre i Sverige.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Det går inte att hitta någon fråga som inte handlar om politik. Vi ska träna oss i att upptäcka och resonera kring politiska frågor genom att studera demokrati som begrepp i allmänhet och det svenska politiska systemet i synnerhet.

Innehåll

Mål

Att lära sig beskriva, förklara och problematisera:

 • Demokrati respektive icke-demokratiska förhållanden
 • Demokratiska värden, principer och rättigheter
 • Politik som en fråga om ideologi
 • Hur Sverige styrs

Arbetets innehåll

Elevernas egna frågeställningar om demokrati och politik bildar grund för instuderingsfrågor. Som komplement till dessa ges en lista med användbara begrepp. Med hjälp av ett antal lärarledda presentationer och filmklipp kommer de olika delarna att knytas samman. Anpassat material i olika former finns för vidare informationssökning och kunskapsutveckling.

Som valfri fördjupning ingår bearbetning av frågeställningar och aktivt deltagande i gruppdiskussion.

Arbetssätt och redovisning

 1. Inventering av frågor, gruppvis brainstorming, sammanställning av lärare
 2. Enskilt eller parvis arbete med instuderingsfrågor (arbetsdokument i Classroom), digitalt prov v. 37
 3. Inlämning av arbetsdokumentet efter avslutat prov.
 4. Frågeställningar till den valfria fördjupningen ges när vi kommit en bit i arbetet med instuderingsfrågorna.

Bedömning

Träning i och bedömning av förmågan att:

 • Förstå och använda centrala begrepp
 • Beskriva och förklara det svenska politiska systemet
 • Resonera kring demokratiska värden och principer

Reflektion-utvärdering

Vilka möjligheter ser du med demokratiska principer i skolan?