Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs en bok

Skapad 2017-08-22 14:06 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Läsning och boksamtal
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du kommer att läsa en bok, till vilken du även skall skriva läsloggar. Läsloggarna kommer att läggas ut som uppgifter till denna planering framöver. Du kommer även i grupper att få möjlighet att berätta/diskutera något från bokens innehåll. Du kommer också att få skriva en bokrecension över bokens innehåll och kommer inför denna att få genomgång på vad en sådan innehåller.

Innehåll

Varför skriva om det jag läser?

Efter varje läspass ska du skriva en stund om vad du läst. Det kommer att utveckla din läsförståelse, din läsförmåga och ditt ordförråd och dessutom utvecklar du ditt eget skrivande. Det låter dig också träna på flera förmågor som finns i våra styrdokument (läroplanen). 


Tänk på detta som en chans att visa ditt språk, din analysförmåga och en möjlighet att koppla det du läser till verkligheten. Ju mer du skriver, desto mer material får din lärare att bedöma och använda i betygssättning. 

.

.

Uppgifter

 • Läslogg 1

 • Läslogg 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: