👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, åk 5, ht17

Skapad 2017-08-22 14:07 i Storvretaskolan Uppsala
Vi kommer att arbeta med 3 olika projekt: John Bauer Renässansen Text I de olika arbetsområdena kommer vi att analysera bilder, arbeta med parafraser och olika tekniker.
Grundskola 5 Bild
Under höstterminen kommer eleverna i åk 5 att arbeta med tre olika projekt i bild: "John Bauer", "Renässansen" och "Text" Fokus ligger främst på bildanalys samtidigt som vi testar och utvecklar olika tekniker och använder oss av olika material.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Du kommer att utveckla din förmåga att framställa olika typer av bilder.

Du kommer även att utveckla din förmåga att analysera och prata om bilder från förr.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Du kommer att bli presenterad för illustratören och konstnären John Bauer, du kommer att få titta närmare på Renässansen och hur modet var på 1400- till 1600talet samt tatueringskonsten och hur det ser ut idag.

För att utveckla dina förmågor kommer vi att analysera och prata om olika bilder, följt av att du kommer att få träna på och sedan lämna in parafraser och egna slutproduktioner.

Du kommer även att få prova olika tekniker och material så som akvarell och oljepastell.

 

Konkretisering av kunskapskraven

Förmågor att utveckla:

Kommunicera erfarenheter, åsikter & upplevelser med ett bildspråk.

= Du deltar i samtal och du delar med dig av dina tankar och ideér, och använder dig av det du lär dig i dina arbeten.

 

Använder tekniker, verktyg & material & prövar hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

= Du tränar och prövar dig fram på lektionerna, och gör medvetna val i dina arbeten som du lämnar in för bedömning.

 

Kombinerar form, färg & komposition

= Du visar vad du har lärt dig genom att göra kloka och medvetna val som förstärker ditt budskap du vill förmedla.

 

Utveckla idéer inom olika ämnesområden

= Du vågar prova dig fram, och du testar olika ideér (inte första bästa) innan du gör dina slutgiltiga val.

 

Problemlösning - formulera & använda handlingsalternativ som leder framåt.

= Du ger inte upp, utan vågar testa och göra fel för att kunna utvecklas och fatta kloka beslut som leder ditt arbete framåt.

 

Presentationsteknik.

= Du fattar medvetna och eftertänksamma beslut i hur du väljer att presentera dina alster.

 

Ge omdömen om arbetsprocessen.

= du reflekterar över ditt och andras arbeten och du funderar över vad du har gjort bra och som du kan vara stolt över, men även över vad som kan ha gått fel och hur man skulle kunna förbättra.

 

Tolka & resonera kring bilder

Språk - kunna ämnesspecifika begrepp

Undervisning och bedömning

- Grovplanering finns och synliggörs för att ge dig en överblick över vilka olika arbetsområden som kommer att bearbetas, och under hur lång tid respektive moment förväntas ta.

- Gemensamma genomgångar, diskussioner och övningar tränar och förbereder dig innan du lämnar in dina slutproduktioner för bedömning.

Uppgifter

 • Grovplanering höstterminen 2017

 • John Bauer introduktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6