Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala och presentera

Skapad 2017-08-22 14:13 i Hamburgsundskolan Tanum
Fånga Förmågan 5 av Mirja Johannesson och Ulf Nilsson
Grundskola 5 – 6 Svenska
Fånga förmågan i att samtala och presentera Att fånga förmågan betyder att du lär dig något nytt. Du blir helt enkelt duktigare än du var tidigare.

Innehåll

Detta ska du arbeta med:

 • Du ska samtala med klasskamrater genom att ställa frågor
 • Du ska berätta om dina tankar i en gruppdiskussion
 • Du ska planera en presentation med inledning, huvuddel och avslutning.
 • Du ska använda olika hjälpmedel som gör presentationen tydligare.
 • Du ska träna på att använda ditt kroppsspråk på ett bra sätt när du redovisar
 • Du ska förbättra ditt sätt att redovisa när du har fått respons.
 • Du ska lyssna på andras redovisningar och ge respons som kan hjälpa andra att bli bättre.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Samtala och presentera

Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala om ett givet ämne
Du säger inte så mycket när vi pratar i mindre grupper, till exempel vad du själv tycker. Du behöver stöd för att komma igång.
Du kan säga några olika saker om ämnet.
Du kan berätta på olika sätt om ett ämne, till exempel vad du vet och vad du själv tycker. Du kan framföra idéer om hur man kan lösa uppgiften tillsammans.
Lyssna
Ibland tänker du på annat, gör något annat eller glömmer att titta på den som pratar.
Du visar ofta respekt genom att lyssna.
Du visar alltid respekt genom att lyssna, nickar och tittar på den som pratar.
Prata en i taget
Ibland avbryter du andra för att få säga det du tänker.
Du väntar oftast på din tur.
Du väntar alltid på din tur.
Ställa frågor
Du brukar inte ställa frågor på det dina kompisar säger.
Ibland ställer du frågor till dina kompisar.
Du ställer frågor som får samtalet att flyta på. Du försöker ställa frågor till de som inte säger så mycket.

Presentera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera
Du är osäker på vad som skall komma i början, i mitten och i slutet när du skall planera en presentation.
Du kan planera lite, men behöver hjälp för att göra en tydlig planering så att du vet vad du skall säga.
Du kan planera din redovisning i ett presentationsprogram. Du vet vad du ska säga i början, mitten och i slutet.
Öva
Du övar inte när du skall prata inför en grupp.
Du övar lite för dig själv, men du är inte tillräckligt förberedd.
Du övar för dig själv och för en kompis innan du skall berätta för en grupp. Du tar tiden så att din presentation är lagom lång.
Röst
Du pratar ofta för tyst.
Ibland pratar du för snabbt eller för tyst.
Du pratar med intresse och engagemang. Du varierar din röst. Alla som lyssnar hör vad du säger.
Ögonkontakt
Du brukar mest titta ner på ditt papper, upp i taket eller på läraren när du pratar.
Du tittar oftast på de som lyssnar.
Du tittar över publiken då och då och har ögonkontakt med olika personer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: