👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Four skills, week 35-40

Skapad 2017-08-22 14:22 i Lov- och sommarskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna arbetar med de fyra förmågorna läsa, lyssna, skriva och tala.
Grundskola 8 Engelska
You will start by looking at the goals in English for year eight. Then you will set your own goals and wishes for this term in Unikum. You will work with both reading, listening, writing and speaking. All of the assignments has to be done week 38. We hope you enjoy it!

Innehåll

Material

To the lessons you have to bring:

* Pencil 

* Rubber

* Ipad (fully charged) 

 

 

Syfte

Centralt innehåll

Arbetsprocess och lektionstid

You will gain (få) knowledge (kunskap) by: 

 • Look and discuss aims (syfte) and goals in year eight 
 • Set own goals in English
 • Practise reading and listening both in school and at home
 • Speak English in groups and on your own
 • Write a text in English on your own 
 • Response 
 • Fill in own progress

Schedule

 

Week 35 - Introduction aims year eight, receive Showbie code, look at Unikum, set own goals below this planning

Week 36 - Introduction reading and listening strategies, work with reading and listening exercises in school and at home (http://learnenglishteens.britishcouncil.org)

Week 37 - Reading and listening

Week 38 - Work with writing exercise.

Week 39- Finish writing exercise, follow response list (look further down here) before you hand in your text. Consider grammar and spelling videos.

Week 40 - Speaking exercises.

Grammar and spelling videos

Instruction videos

Have/has:
http://www.educreations.com/lesson/view/have-och-has/2373696/?ref=appemail

Am/are/is:
http://www.educreations.com/lesson/view/am-are-is/2373946/?ref=appemail

Was/were:
http://www.educreations.com/lesson/view/was-och-were/2374140/?ref=appemail


Regelbundna verb:
http://www.educreations.com/lesson/view/regelbundna-verb/2374401/?ref=appemail


Oregelbundna verb:
http://www.educreations.com/lesson/view/oregelbundna-verb/2375386/?ref=appemail


Stavningstips:
http://www.educreations.com/lesson/view/stavningstips/2375829/?ref=appemail


Talspråk:
http://www.educreations.com/lesson/view/talspraak/2376133/?ref=appemail

Ordföljd:
http://www.educreations.com/lesson/view/ordfoeljd/2376387/?ref=appemail

A/an:
http://goanimate.com/videos/06r3rMvQQlyk?utm_sou

Am/are/is:
https://m.youtube.com/watch?v=72ch7DOo98g

Have/has/had:
https://m.youtube.com/watch?v=9nVffvw-o44

Verb i dåtid:
http://youtu.be/2YfxA5ZCeuQ

Träna oregelbundna verb:
http://chompchomp.com/irregular01/irregular01.01.htm

Bedömning

You will show your knowledge (kunskap) in reading, listening, writing and speaking. 

Look at the matris below (nedanför). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Four skills, week 34-38

Four skills, week 34-39

På väg
E
C
A
Läsa
Du förstår en del ord och meningar i det du läser. Du har svårt för att förstå helheten i det du läser. Du kan svara på enstaka frågor om texten.
Du förstår helheten i det du läser. Du visar din förståelse genom att du kortfattat svarar på frågor om texten.
Du förstår helheten och en del detaljer i det du läser. Du visar din förståelse genom att du utförligt försöker svara på frågor om texten.
Du förstår helheten och de flesta detaljer i det du läser. Du visar din förståelse genom att du utförligt svarar på frågor om texten.
Lyssna
Du förstår en del ord och meningar när du lyssnar på engelska. Du har svårt för att förstå helheten när du lyssnar. Du kan svara på enstaka frågor om det som du har hört.
Du förstår helheten när du lyssnar. Du visar din förståelse genom att du kortfattat svarar på frågor om det som du har hört.
Du förstår helheten och en del detaljer när du lyssnar. Du visar din förståelse genom att du utförligt försöker svara på frågor om det som du har hört.
Du förstår helheten och de flesta detaljer när du lyssnar. Du visar din förståelse genom att du utförligt svarar på frågor om det som du har hört.
Skriva
Du skriver en del meningar i skrivuppgiften på engelska. Du blandar svenska och engelska ord samt meningar. En engelsktalande person har svårt för att förstå vad du menar.
Du har skrivit om alla punkter på engelska så att en engelsktalande person förstår.
Du skriver på engelska med mestadels korrekt grammatik (enligt listan för respons . Du försöker variera de ord och meningar du använder.
Du skriver på engelska och har helt korrekt grammatikoch stavning. Du visar ett utförligt och varierat ord och uttrycksförråd.
Tala
Du försöker prata på engelska. Du blandar svenska och engelska ord samt meningar. En engelsktalande person har svårt för att förstå vad du menar.
Du pratar på engelska så att en engelsktalande person förstår.
Du kan prata ingående och ganska fritt om på engelska. Du visar ett bra uttal och försöker variera de ord och meningar du använder. Du visar även att du på ett ganska ingående sätt kan förklara, diskutera och motivera dina åsikter.
Du talar ingående och fritt på engelska. Du visar ett mycket bra uttal och varierat ord och uttrycksförråd. Du visar även att du på ett ingående sätt kan förklara, diskutera och motivera dina åsikter.