👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen

Skapad 2017-08-22 14:34 i Hedeskolan Tanum
Grundskola 2 Bild SO (år 1-3)
Du kommer att arbeta med hur jordklotet ser ut, vilka världsdelarna är, var de finns och dessutom titta närmare på några länder eller orter.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 

SO

Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

SO 1-3

Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

 

Undervisning – Genomförande

Du ska lära dig

- världsdelarna med namn och kunna peka ut dem på en karta och en jordglob: Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Ocenainen, Antarktis och Europa.

- de tre stora världshaven och kunna peka ut dem: Stilla havet, Atlanten och Indiska Oceanien

 

Viktiga begrepp: norr, söder, öst, väst, nord, syd, söder om, öster om, bredvid, under, över, mellan, i, på, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Oceanien, Antarktis, Europa, Stilla havet, Atlanten och Indiska Oceanien.

Du kommer att få arbeta med

  • Jordglob och kartbok
  • Google earth

Arbetet sker i helklass, i pararbete samt med gruppdiskussioner.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du kommer att få visa din kunskap genom att

  • du deltar i våra diskussioner
  • kunna visa världsdelarna och världshaven på en karta