Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Eng 8

Skapad 2017-08-22 14:53 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 8 Engelska
Planering Eng åk 8

Innehåll

Planering Engelska år 8

 

Läromedel: Wings red som innehåller texter och glosor

Glos-och grammatikövningar på webben; t.ex. nok.se, glosor.eu, quizlet

Vid behov: Wings Activity book/ Arbetshäften med grammatikuppgifter, övningar.

Läsförståelseträning: readtheory.org

 

v.35-43 Tema: Media

 

Vi arbetar med, läser, skriver om och rapporterar och presenterar nyhetsartiklar, reklam och TV-serier. Vi diskuterar och skriver om medier och deras inflytande och påverkan på oss och våra liv.

Grammatik: Pågående form presens och preteritum, Sammandragna former, Komparation av adjektiv, Preposition + ing-form

 

v.45-3 Tema: Health

 

Vi läser om olika aspekter av hälsa som träning och mat och utseendets betydelse. Vi tar också upp problem med hälsan som ätstörningar och drogmissbruk.

Eleverna skriver ett arbete om något av ämnena.

Grammatik:  perfekt och pluskvamperfektformerna, much/many/a lot of/lots of, Tidsprepositioner, Adverb, There eller it

 

v.4-13 Tema: The Environment

 

Vi läser om faror för vår miljö som fossila bränslen, avverkning av regnskogar samt överkonsumtion och följder som växthuseffekt och överkonsumtion. 

Eleverna väljer ett av ämnena och presenterar för klasskamraterna samt ger dem uppgifter till att lösa.

Grammatik: Some och Any, Must och have to, Villkorsbisatser, Genitiv, Question tags

 

v.15-22 Tema: USA

Vi läser om historia, kultur och traditioner samt gör ett arbete om en plats i USA

 

 

Under året kommer vi dessutom att läsa skönlitteratur på engelska samt följa någon TV-serie.  

 

Uppgifter

  • Media

  • Health Supersize me

  • Winter Olympics Pyeong Chang

  • Test Health

  • Super size me correction sentences

  • The Environment - Save Our World

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: