Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskapsvecka 2017

Skapad 2017-08-22 14:57 i Härryda skola Härryda
Vi kommer under denna vecka att ha en vänskapsvecka. Genom bild, musik, svenska, drama, film etc ska vi både i klassen och i tvärgrupperna lära oss mer om hur vi är mot varandra och om allas lika värde.
Grundskola F – 5 Idrott och hälsa Bild Samhällskunskap Musik Svenska SO (år 1-3)
Vi har tidigare haft olika temaveckor på skolan så som exempelvis FN, barnkonventionen och dumpa ord. I år har vi valt att lägga extra fokus på vänskap. Vänskap ska genomsyra hela skolan extra mycket denna vecka. Vänskapsveckan startar tisdagen v.35 med Knösrundan i faddergrupperna. Därefter följer arbete i de olika grupperna på skolan. Syftet med vänskapsveckan är att höja trivseln och sammanhållningen på Härrydaskola.

Innehåll

Syfte:

Syftet med vänskapsveckan är att höja trivseln och sammanhållningen på Härrydaskola.  

Arbetsområde:

Vänskapsveckan startar med att eleverna går Knösrundan tillsammans i sina faddergrupper. Därefter sker tematisk arbete i de enskilda klasserna/grupperna. Detta varvas med några planerade aktiviteter på vissa raster, så som exempelvis röris och disco.                                                                           

Utvärdering

Efter avslutad temavecka kommer en utvärdering göras med elever och personal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: