👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kan man göra med ullen?

Skapad 2017-08-22 14:58 i Husensjö skola Helsingborg
Vi tovar ullen, vi nåltovar ett motiv, vi gör en tavla. Vad finns det för sånger om ull, vilka sagor. Vad betyder t.e.x att tova, att spinna, att karda
Grundskola 3 Slöjd
Ullens väg till vanten

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska med hjälp och handledning

 • kunna följa en muntlig instruktion
 • kunna formge garnet på ett personligt sätt
 • kunna se sammanhanget och förstå hur fibrerna tovas ihop
 • använda kardad ull, såpavatten och filtnål
 • kunna ta ansvar för ditt arbete

Bedömning. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom

 •  muntliga och skriftliga arbetsbeskrivningar
 • att ta ansvar för ditt arbete
 • att  tänka till om hur du går vidare

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få undervisning om  

 • hur ullen tovas och om vägen från får till kläder
 • hur du gör tovningen till en landskapsbild
 • tillsammans pratar vi om vad mer vi kan göra med ullen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Ullens väg till vanten

1
2
3
Ull, karda och tova År 3
 • Sl
Har ännu ej uppnått målen för lägsta nivå.
Eleven kan medverka i att formge och framställa en tavla genom att arbeta med materialet ull. Eleven kan också medverka i att karda och tova ull. Eleven har kännedom om yllets ursprung.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa en tavla genom att arbeta med materialet ull. Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt karda och tova ull. Eleven har kännedom om yllets ursprung.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa en tavla genom att arbeta med materialet ull. Eleven kan också på ett väl fungerande sätt karda och tova ull. Eleven har kännedom om yllets ursprung.

Ny rubrik

1
2
3