Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 6

Skapad 2017-08-22 15:02 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 6 – 9 Bild
I bildundervisningen kommer vi att utveckla vår kreativa förmåga. Utifrån teman kommer vi att skapa och utvecklas i olika tekniker samt presentera och analysera våra egna och andras produktioner. Fokus ligger på ett lustfyllt skapande.

Innehåll

ÅR 6 Arbetsområden

◦ Tema avtryck/jag –bildmapp. skissar i blyerts, färglägger med vattenfärg. (hand, hjärta, löv, namn, klass). Linjalinstruktioner
◦ Jag Collage - portfoliouppgift. Collage, montage, reflektion, redovisning. Layout

◦ Konsthistoria – Veckans konstnär. Reflektion och fakta          
◦ Färglära – färgplansch och layout. Färgsymbolik i grupparbete + presentation
◦ Serie/ illustrationer - att berätta något med en serie. Att lära sig seriernas språk och skapa en egen figur och strip. Skapa i Lera (3D)
◦ Människans proportioner -kroki. Utveckla sin skissteknik 

Uppgifter

Matriser

Bl
Bild åk6

Huvudkriterier

F
E
C
A
Förmåga att framställa bilder med hjälp av grundläggande baskunskaper
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt, för att skapa olika uttryck.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder, som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Du använder ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer, så budskapet framgår. Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt, för att skapa olika uttryck. Du kan också kombinera olika bildelement på ett relativt väl sätt.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder, som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Du använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer, så budskapet framgår. Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt, för att skapa olika uttryck. Du kombinerar olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att kunna kommunicera, förstå, tolka, kritiskt granska och reflektera kring egna och andras bilder
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden under arbetsprocessen
Du kan delvis utveckla egna idéer inom olika ämnesområden både i samtida och historiska bilder under arbetsprocessen
Du kan utveckla egna idéer inom några ämnesområden i bildskapandet, genom att återanvända samtida och historiska bilder och kan bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Förmåga att finna kreativa lösningar
Under arbetsprocessen bidrager du till att formulera och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med bearbetning leder framåt. Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och bildarbetets kvalitet.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvalitet i ditt bildskapande.
Kunskap om utmärkande drag inom konst, populärkultur, arkitektur och design under olika historiska epoker
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer. Du kan göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer. Du kan göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer. Du kan göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: