👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter, sv v. 34-39

Skapad 2017-08-22 15:15 i Storvretaskolan Uppsala
Du kommer att få lära dig mer om hur du skriver rika och och väl strukturerade berättande texter. Berättande texter är en egen textgenre, det kallas även för skönlitteratur.
Grundskola 5 Svenska
Du kommer att få lära dig mer om hur du skriver utvecklade och väl strukturerade berättande texter. Berättande texter är en egen textgenre, det kallas även för skönlitteratur.

Innehåll

Ange arbetsområde 

Berättande texttyper

Syfte

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter
 • urskilja språkliga strukturer

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka berättande texters budskap
 • Strategier för att skriva en berättande text med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Så här ska vi arbeta

 • Läsa olika texter om miljö och natur.
 • Arbeta med textens uppbyggnad som inledning och stycken.
 • Arbeta med ämnesspecifika ord och begrepp samt ordklasser och sambandsord.
 • Skriva en egen berättande text utifrån fakta från studiebesök från so.

Bedömning

Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas i hur aktivt du arbetar på lektionerna. Hur du lyssnar och bidrar med din kunskap i samtal om texttypen. Din text kommer att bedömas utifrån respons från kamrat samt lärare.

 

Kunskapskrav

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande texter (sv) ht14

På väg
Ganska säker
Säker
Mycket säker
Innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och en handling.
Du tar upp olika händelser som hänger ihop.
Du väver även in beskrivningar av upplevelser.
Dina beskrivningar av upplevelser är väl utvecklade.
Struktur
Eleven kan skriva olika slags texter med fungerande struktur.
Uppbyggnaden av texten med ord, meningar, stycken och kapitel går att följa.
Uppbyggnaden är tydlig.
Uppbyggnaden lyfter texten, inte bara tydlig.
Struktur
Försöker använda styckeindelning när texten byter lite ämne, perspektiv eller fokus.
Ganska väl fungerande styckeindelning när texten byter lite ämne, perspektiv eller fokus.
Språk
Eleven använder regler för språkriktighet.
Meningarna är oftast korrekta, orden kommer oftast i rätt följd och flyter på. Tempus fungerar så att det inte stör berättandet.
Meningsbyggnaden är korrekt. Använder ibland kommatecken och/eller enkla bindesord som t ex "och", "men" i meningsbyggnaden.
Meningsbyggnanden lyfter texten. Använder ofta kommatecken och bindesord i meningsbyggnaden.
Språk
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation.
Varierar ord ibland så att det inte bara blir upprepningar, t ex vid meningsstarter.
Varierar ord ganska ofta, t ex vid meningsstarter och formuleringar.
Varierar ofta ord, meningsstarter och ordföljd i meningarna.
Skrivregler
Eleven använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Stor och liten bokstav används oftast rätt. Stavfel förekommer men stör inte förståelsen.
Ganska få fel vad gäller skiljetecken Ganska få fel vad gäller stavning.
Få fel vad gäller skiljetecken. Få fel vad gäller stavning.