Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och Fotosyntes

Skapad 2017-08-22 15:21 i Kristinedalskolan Stenungsund
Biologi åk8
Grundskola 8 Biologi
Alla levande organismer har olika krav på miljön de lever i. Växterna vill ha lagom med ljus och vatten och rätt sorts jord. Ibland vill de skydda sig från att bli uppätna, ibland vill de att djuren ska äta deras frukter och sprida deras frön. Djuren i sin tur ska hitta rätt sorts mat och skydd för sig själva och sina ungar. Det råder ett ständigt samspel mellan olika levande varelser och den miljö de lever i. Inom ekologi lär man sig om detta samspel. All energi i ekosystemen kommer från solen och tas omhand av växterna i en process vid namn fotosyntesen.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt genom din delaktighet i diskussioner i klassrummet, observation av hur du genomför och dokumenterar laborationer, samt genom skriftliga och muntliga förhör och redovisningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris

E
C
A
Diskussion
Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekosystem och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekosystem och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekosystem och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussion
Ställa frågor, framför och bemöter åsikter
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskap
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har grundläggande kunskaper om ekologi och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om ekologi biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ekologi och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Undersökning av faktorer som inverkar på ekosystem
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Kunskap
Resonera kring hur människan påverkar naturen negativt som positivt. Bidra till en hållbar utveckling.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Fältstudier och undersökningar
Formulera och planera frågeställningar
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Fältstudier och undersökningar
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Du drar enkla slutsatser och bidrar till förslag på förbättringar.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Du drar utvecklade slutsatser och ger förslag på förbättringar
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Du drar välutvecklade slutsatser och ger välutvecklade förslag på förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: