Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema svampar ht 2017

Skapad 2017-08-22 15:33 i Munkedalsskolan Munkedal
Temaarbete om svampar år 2.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska Bild
När hösten börjar och skogarna fylls med löv och härliga svampar börjar temaarbetet om våra vanligaste svenska svampar. Vi går på skogsutflykt, lär oss artbestämma svampar som vi hittar, vi diskuterar och lär oss om hur svampar lever, vi undersöker dem noggrant och lär oss om svampens delar. Vi kommer avsluta temat med att skapa svampar i lera samt redovisa i grupp.

Innehåll

Syfte

Eleverna skall...

 • bli intresserade av skog, natur, svampar och våra årstidsväxlingar
 • få kunskap om hur svampar lever och om deras livscykel
 • träna på att artbestämma och sortera svampar vi hittar genom att använda faktaböcker
 • lära sig namnet på de vanligaste svenska svamparna och om de är ätliga eller giftiga (Karl Johan, Kantarell och Flugsvamp)
 • känna till delarna på svampen
 • träna på att redovisa sina kunskaper muntligt inför grupp
 • träna på att avbilda så naturtroget som möjligt
 • Träna på att skriva faktatexter

Arbetssätt och material

 • Vi gör skogsutflykter
 • Vi tittar på bilder, jämför och diskuterar likheter och skillnader
 • Vi använder faktaböcker om svampar och lär oss identifera olika svampar
 • Vi studerar och lär om svamparnas delar
 • Vi kommer att lära oss om minst tre svamp arter. Karl Johan, Kantarell och flugsvamp
 • Vi kommer att skapa i lera
 • Skriva faktatexter
 • Arbetshäfte och faktablad

Mål:

 • Att kunna berätta om svampens olika delar; mycel, hatt, fot, sporer, strumpa och ring.
 • Att enkelt kunna beskriva svampens livscykel.
 • Kunna namnen på minst tre svampar och känna igen dess utseende.

Begrepp vi kommer arbeta med:

Svamp

Sporer

Fot

Hatt

Ring

Strumpa

Mycel

Livscykel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: