Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema svampar och bär.

Skapad 2017-08-22 15:33 i Munkedalsskolan Munkedal
Temaarbete om svampar 🍄
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3) Bild
När hösten börjar och skogarna fylls med löv och härliga svampar börjar temaarbetet om våra vanligaste svenska svampar och bär. Vi kommer att gå på skogsutflykt, lära oss artbestämma svampar som vi hittar. Vi kommer att diskutera och lära oss om hur svampar lever. Undersöka dem noggrant och lära oss om svampens alla delar. Inom temat kommer vi även att skapa svampar i lera.

Innehåll

Syfte

Eleverna skall...

 • bli intresserade av skog, natur, svampar och våra årstidsväxlingar
 • få kunskap om hur svampar lever och om deras livscykel
 • träna på att artbestämma och sortera svampar vi hittar genom att använda faktaböcker
 • lära sig namnet på de vanligaste svenska svamparna och veta om de är ätliga eller giftiga (Karl Johan, Kantarell och Flugsvamp)
 • känna till delarna på svampen
 • träna på att redovisa sina kunskaper muntligt inför en liten grupp genom KL
 • träna på att avbilda svampar så naturtroget som möjligt
 • Träna på att skriva faktatexter
 • Känna till några bär sorter (lingon, blåbär och hjortron)

Arbetssätt och material

 • Vi gör skogsutflykter på idh-lektionen
 • Vi tittar på bilder, jämför och diskuterar likheter och skillnader
 • Vi använder faktaböcker om svampar och lär oss identifera olika svampar
 • Vi studerar och lär om svamparnas delar
 • Vi kommer att lära oss om minst tre svamp arter. Karl Johan, Kantarell och flugsvamp
 • Vi kommer att skapa i lera
 • Skriva faktatexter
 • Arbetshäfte 
 • Film
 • Spela spel som till exempel memory 
 • Webbspel om svampar 
 • völ-schema 

Mål:

 • Att kunna berätta om svampens olika delar; mycel, hatt, fot, sporer, strumpa och ring.
 • Att enkelt kunna beskriva svampens livscykel.
 • Kunna namnen på minst tre svampar och känna igen dess utseende.
 • Känna till några bär: lingon, blåbär och hjortron 

Begrepp vi kommer arbeta med:

Svamp

Sporer

Fot

Hatt

Ring

Strumpa

Mycel

Livscykel

bär

blad

stjälk

skog

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: