Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-08-22 15:40 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Temaarbete om forntiden.
Grundsärskola 3 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Ett temaarbete om hur människan levde på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att träna:

Analysförmåga:

 • Jämföra skillnader och likheter mellan olika tidsåldrar.
 • Förklara och visa samband. Hur och varför levde man som man gjorde i de olika tidsåldrarna.

Förmågan att hantera information:

 • söka och samla information.
 • strukturera information i en faktatext.

Begreppsförmåga:

 • Tidsåldrarnas namn och inbördes förhållande.

Kommunikativ förmåga:

 • Samtala och diskutera kring temat.
 • Kunna redovisa fakta.

 

Bedömning - vad och hur

Vad

elevernas förmåga att:

 • berätta om hur man levde i de olika tidsåldrarna.
 • se likheter och skillnader mellan hur barn, kvinnor och män levde i de olika tidsåldrarna. 
 • berätta några händelser med hjälp av en tidslinje.
 • skriva och redovisa en faktatext. 

Progressionen ligger i att eleverna ska kunna göra jämförelser, se samband och beskriva varför.

Hur

 • Eleverna gör en självskattning före och efter temaarbetet
 • Läraren lyssnar på redovisningen, samtalar enskilt och i grupp och gör en bedömning.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med temaområdet på olika sätt.

Vi samtalar, läser och tittar på film. Vi tränar på att skriva, lyssna på och läsa faktatexter. Eleverna ska bygga upp en tidsmiljö. Tidslinjen synliggörs med bilder som finns på en vägg i klassrummet. Eleverna arbetar både individuellt och i par/grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  E 6
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  C 6
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för enkla resonemang om forntiden.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  A 6
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för välutvecklade resonemang om forntiden.
  SO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  A 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: