Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2017-08-22 15:41 i Nyhammars skola Ludvika
Planering i matematik i förskoleklass.
Grundskola F Matematik
I förskoleklassen arbetar vi med förberedande matematik och matematiska begrepp. Vi skapar ett intresse för matematik genom praktiska övningar och ett lekfullt arbetssätt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Målet är att eleven:

 • utvecklar kännedom om matematiska begrepp.
 • utvecklar sin analysförmåga och metakognitiva förmåga (tolka, värdera, reflektera).

 

Hur ska vi lära oss detta?

Eleven ska öka sin matematiska förmåga genom att:

 • arbeta med problemlösningar i grupp och i olika vardagssituationer.
 • diskutera och söka lösningar.
 • prova och omprova tankar och idéer.
 • formulera hypoteser.
 • arbeta praktiskt med kroppen som verktyg, gärna utomhus.

 

 Hur du får visa vad du kan:

 • genom kartläggning av elevens matematiska medvetenhet (Skolverkets diagnosverktyg Diamant) som sker under både höst- och vårtermin.
 • genom att delta i samtal, lekar, övningar och diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11

Matriser

Ma
Förskoleklass Förberedande Aritmetik

Påbörjat...
Påbörjat lekar/övningar som utvecklar förmågan.
På väg...
Kommit en bit på väg med lekar/övningar som utvecklar förmågan.
Kan...
Har utvecklat förmågan.
Känna igen siffrorna 0-9
Eleven kan namnge siffrorna 0-9 oberoende av varandra.
Koppla antal till siffra 0-9
Eleven kan koppla antal till rätt siffra.
Talraden
Eleven kan utan att staka sig eller hoppa över något tal räkna till 20.
Eleven kan fortsätta räkna vidare i talraden från 5.
Eleven kan räkna bakåt i talraden från 10.
Eleven kan visa hur många föremål som svarar mot ett givet tal. (22, 10-talsövergång?)
Eleven kan visa på förståelse för godtycklig ordning, dvs att det blir samma resultat oavsett ordningen man räknar i.
Eleven kan addera och subtrahera 1 från ett givet ental.
Eleven behärskar begreppen hälften, dubbelt, par, lika många, fler och färre.

Ma
Förskoleklass Förberedande Mätning och geometri

Påbörjat...
Påbörjat lekar/övningar som utvecklar förmågan.
På väg...
Kommit en bit på väg med lekar/övningar som utvecklar förmågan.
Kan...
Har utvecklat förmågan.
Jämförelse av längd
Eleven behärskar begreppen och termerna längst och kortast, högst, lägst och näst högst.
Eleven har utvecklat förståelse för att arean blir större/mindre om formen ökar/minskar.
Jämförelse av massa och volym
Eleven behärskar jämförelseorden lätt, tung, lättare, tyngre, lättast, tyngst.
Orientering i rummet
Eleven behärskar lägesorden under, ovanpå, framför, bakom, bredvid, höger, vänster, i, först och sist.
Geometriska former
Eleven känner till och kan klassificera de geometriska formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.
Förstå och se mönster
Eleven har utvecklat förmågan att upptäcka och skapa egna mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: