👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsperioden på Gnistan ht-17

Skapad 2017-08-22 15:41 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Undersökningsperioden pågår under de tre första veckorna på Gnistan. Vi kommer då att fokusera på att få en gruppkänsla i vår nya grupp samt lyssna in och se vad vad barnen visar intresse för som sedan kan leda oss in i ett natur och fysik projekt.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 18 augusti 2017 av gnistans personal. Veronika, Camilla och Maria

 

 

Var är vi? (Nuläge/syfte) 

I vår grupp är där 6 barn kvar från i våras och 9 nya barn som tillkommer under hösten. Barnen är födda 2015 och 2016. Camilla är den personal som är kvar och Veronika och Maria är ny personal på Gnistan.

Under de första veckorna är där bara några få barn tillbaka och 5 nya barn som börjar hos oss.

Syfte:

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt känna tillit till sin egna förmåga.

Att barnen får en lugn och trygg start oavsett om de kommer tillbaka eller är nya på avdelningen.

De olika miljöerna ser likadana ut som innan sommaren för att de barn som finns kvar på avdelningen ska känna igen sig.


Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Vi vill under denna tiden skapa så bra förutsättningar som möjligt för barnen så att de kan vara del av en trygghet i gruppen, individuellt, med kompisar, oss vuxna, i våra olika miljöer ute och inne samt kring våra rutinsituationer. 

Att barnen får möjlighet att utforska i våra olika miljöer och får prova på olika material och vad de kan användas till. Vi ska genom observationer och barns lek undersöka vad som intresserar dem.

Vi vill utveckla barnens förmåga i

Koherens: Barnens förmåga att förstå sammanhang och orientera sig. För att uppleva världen som begriplig och sammanhängande behöver man lära sig att sovra bland alla intryck.


Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

Detta gör vi genom att vi vuxna ska finnas nära barnen, återupprepa de dagliga situationerna som skapar trygghet, ha magiska ögonblick under dagen.

Erbjuda aktiviteter som återkommer under de kommande veckorna.

Vara lyhörda för barnens behov och deras intressen. Vi vill att miljöerna och materialet ska vara tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnen. Detta gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter.  

Vi kommer att fotografera och lägga in det på unikum innan den 11 september.

Både under blogginlägg, lärloggsinlägg för alla de barn som är åter på förskolan samt börjat hos oss under denna tiden. Vi kommer även att dokumentera på vår reflektionsvägg. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016