👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ögonblicket fångat

Skapad 2017-08-22 15:53 i Aroseniusskolan Ale
Grundskola 8 – 9 Svenska
Det händer att tiden stannar och att du för ett ögonblick blir medveten om alla detaljer runt omkring dig och alla känslor som virvlar runt inom dig. Du ska nu skriva en text om ett sådant ögonblick.

Innehåll

I den här uppgiften skall du skriva och fånga känslan av ett tillfälle du har upplevt i sommar. Du ska alltså inte skriva en hel berättelse, utan endast beskriva en kort händelse med ungefär 150-200 ord. Försök att fånga känslan i själva händelsen och förmedla den till läsaren.

Du kommer att

 • träna på att skriva enligt vissa ramar
 • använda dig av en miljöbeskrivning
 • reflektera över ditt eget och andras skrivande genom kamratrespons
 • träna processkrivning, från utkast till färdig produkt

 

Genomförande

Tänk på:

 • att du skriver om en händelse, ett kort ögonblick
 • att du gör en levande miljöbeskrivning genom att få med så många sinnesintryck (syn, hörsel, smak, lukt och känsel) som möjligt
 • att du använder dig av känslor och funderingar
 • att du använder många beskrivande ord (adjektiv)
 • strunta i vad som hänt innan själva händelsen och vad som händer efter. Se upp för ordet ”sedan” då det ofta leder till att du beskriver en för lång tid.

Tillvägagångssätt:

 1. Fundera ut ditt ögonblick. Använd gärna din flödesskrivning (om sommarlovet) som inspiration.
 2. Skriv en kladd.
 3. Ändra, lägg till, stryk. Visa sedan kladden för mig.
 4. Få skriftlig kamratrespons från minst en klasskamrat. Mer om hur kamratresponsen går till, finns att hämta hos mig.
 5. Bearbeta din text. Skriv lite om vad du har ändrat.
 6. Lämna in slutversionen till mig senast fredag den 15/9.

Syfte:

Syftet med uppgiften är att du skall utveckla din förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i skrift
 • anpassa språket efter mottagare och sammanhang
 • följa språkliga normer

 

Centralt innehåll:

 Följande delar av det centrala innehållet kommer att tas upp inom uppgiften:

 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken
 • Det språkliga draget miljöbeskrivning
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Uppgifter

 • Ögonblicket fångat

 • Respons på annans text

 • Bearbetning efter respons

 • Ögonblicksexempel

Matriser

Sv
Ögonblicket fångat

E
C
A
Skriva berättande och gestaltande texter
. Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp, samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleverna skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge respons på texter och bearbeta egna texter
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttryckssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.