👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet

Skapad 2017-08-22 16:02 i Diamanten & Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi kommer att arbeta med trygghet i början av höstterminen -17, vårt mål är att få ihop vår nya barngrupp, att vi lär känna varandra och våra dagliga rutiner samt att alla barn ska känna sig trygga på avdelningen och på förskolan. Vi vill också lägga grunden för ett gott samarbete med föräldrarna.

Aktivitet:

Pippi skickar ett brev och välkomnar oss till en ny termin med en önskan att vi ska lära känna varandra bättre! Vi intervjuar barnen om vad de tycker om och inte tycker om och sedan får barnen presentera det  för varandra. Vi använder om av kompisböckerna när vi utarbetar våra nya "kompisregler". Vi kommer att göra trygghetsvandring på förskolan och avdelningen för att ta reda på om det finns ställen där barnen känner sig otrygga! Vi arbetar med dagsschema för att alla barn ska få en bra överblick och lära sig våra dagliga rutiner. Vi arbetar mycket med positiv förstärkning och arbete i smågrupper.

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi arbetar med detta i början av terminen men att arbeta med trygghet är ständigt pågående! Vi arbetar både inne på Nallen och på övriga förskolan för att barnen ska känna sig trygga överallt och med all personal! Det är ett led i arbetet  med Dokumentationsverktyget mot diskriminering och kränkande behandling

 

Resultat - hur blev det?

Vi ha arbetat med att lära oss våra nya rutiner och att få ihop vår nya grupp! Att ha hjälp av dagschema har varit bra för att få en överblick över dagen, detta har varit till stor hjälp och trygghet för alla barn. Vi har gjort trygghetsvandring och det har visat sig att barnen känner sig trygga både inne och på förskolan. Några barn talade om en liten oro på toaletten samt vid stora klätterställningen. Det löser vi genom skyltar på toadörren (upptagen och ledig) samt att vi ser till att alltid vara någon vuxen vid klätterställningen. Tillsammans med barnen har vi arbetat fram kompisregler som i år ska bli i form av en regnbåge, vi pratat mycket om vad reglerna innebär och varför vi ska ha dem. Vi har börjar få en struktur för arbete i mindre gruppen och det känns som ett bra arbetssätt för en lugnare och tryggare grupp!

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016