Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och magnetism åk 7 Kollaskolan

Skapad 2017-08-22 16:38 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här kan du se vilka mål som du arbetar mot under avsnittet Ellära och vad som förväntas av dig.
Grundskola 7 Fysik
Vad är en parallellkoppling för något? Hur fungerar ett batteri? Vad har en magnet och ström för koppling? Vad menas med en elektromagnet? Detta och mycket mer kommer du att möta i avsnittet Ellära och Magnetism i fysiken.

Innehåll

Undervising

Vi kommer att

 • laborera  och gå igenom de olika stegen av hur man gör undersökningar i NO.
 • läsa i boken och göra testa dig själv. (Hela kapitel 2 samt 8:2 och 8:3 i Fysikboken. )

Bedömning kommer att ske vid ett labtest och ett kunskapstest. Kunskapstestet är i vecka 10 och labtestet är i vecka 16. 

Detta bör du kunna när vi är klara med avsnittet:

 • Veta vad spänning och ström är
 • Veta vad man gör med gamla batterier och elektriska apparater
 • Veta något om statisk elektricitet
 • Veta vad resistans är
 • Veta hur magneter fungerar och hur de attraherar/repellerar varandra
 • Veta hur en kompass fungerar
 • Veta att elektrisk ström kan skapa magnetism och hur el tillverkas genom magneter 
 • Kunna förklara skillnaden mellan en permanentmagnet och en elektromagnet
 • Veta hur en elmotor, generator och transformator är uppbyggda och fungerar
 • Kunna beskriva vilken betydelse upptäckten av magneter och elektromagnetism har haft för människans levnadsvillkor. 
 • Veta att elektrisk ström kan skapa magnetism och hur el tillverkas genom magneter 
 • Veta hur en elmotor, generator och transformator är uppbyggda och fungerar, samt användningsområden för dessa
 • Kunna beskriva vilken betydelse upptäckten av elektricitet, magneter och elektromagnetism har haft för människans levnadsvillkor. 

 

 • Elektricitet och magnetism - laborativa moment
 • Kunna seriekoppla och parallellkoppla
 •  Kunna arbeta med enkla kopplingsscheman
 •  Elektrisk ledningsförmåga
 • Titta på ett magnetfält och rita upp
 • Undersöka vad som är magnetiskt

 

Uppgifter

 • Powerpoint för kapitel 2

 • Prov på Ellära Kapitel 2 (ej 2.6)

 • Prov på Ellära Kapitel 2 (ej 2.6)

 • Prov på Ellära Kapitel 2 (ej 2.6)

 • Laborationsrapport

 • Laborationsrapport

 • Laborationsrapport

 • Prov på Kapitel 2 - Elektricitet (ej 2.6)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: