👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott - lek, spel och fysisk aktivitet

Skapad 2017-08-22 17:18 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Många sporter och lekar går ut på att man samarbeta för att nå målet, positiv stämning stärker oss till att göra bättre ifrån oss. Några veckor framöver kommer vi jobba mycket med samarbete och att ge varandra positiv feedback i lekar, spel och idrotter.

Innehåll

Våra mål

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 

 

Du ska:

- kunna olika regler i lagsporter o lekar.

- kunna anpassa dina rörelser till aktiviteten. 

- vara aktiv och delaktig i aktiviteten och ge varandra positiv feedback.

- tänka på hänsynstagande och säkerhet vid lekar och spel.

- hjälpa till att skapa en positiv idrottsmiljö.

 

Så här arbetar vi

 

 

Vi kommer att:

 • Prova på olika lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer så som hoppa, springa mm.
 • Diskutera olika idrotters spelidè, regler och vikten av att värma upp innan aktivitet.
 • Diskutera säkerhet och hänsynstagande vid lek, spel och idrott.

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

Kunskapsnivå E:

 

- Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten

- Eleven kan till viss del samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet och hur de påverkar den egna hälsan

- Eleven kan enkelt förklara hur man undviker skador innan fysisk aktivitet

 

Kunskapsnivå A:

 

- Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten

- Eleven kan utvecklat samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet och hur de påverkar den egna hälsan

- Eleven kan välutvecklat förklara hur man undviker skador innan fysisk aktivitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Kopia av Planeringsmall SP/BR

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lek och spel
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Samtala om upplevelser
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.