👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 1(1-3) HT 2017

Skapad 2017-08-22 17:20 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Att handla i en bokaffär och i en butik. Att ta reda på hur kinesiska huvudstaden Beijing ser ut med dess kända turistattraktioner, Tala Projektet och skriva, pedagogisk planering för v15-v23.
Grundskola F – 3 Modersmål
Pedagogisk planering v 35 t.o.m v 43 2017 för elever som läser kinesiska som modersmål från år 1-3. Denna planering gäller tre olika grupper.

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa, stava och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

Att lära sig tala, samtala och muntligt berätta / sammanfatta för olika mottagare. 
Att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi så att andra förstår. 
Att använda lässtrategier för att läsa de grundläggande tecken, beskrivande och berättande texter samt förstå budskapen i texterna.
Att kunna samtala om texterna, reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till sin själv och sitt vardagsliv.
Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
Att kunna använda orden till att bygga upp en mening och uttrycka känslor och åsikter. 
Att skapa förståelse för traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor där modersmålet talas och göra jämförelse med det i Sverige.
Att kunna samarbeta och hjälpa varandra.
Att kunna sjunga och förstå kinesiska sånger.

 

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning:  

De grundläggande tecken/radikalerna: 日,月,山,石,水,田,火,土,木,禾  V37-39
                                                              上,下,左,右,中,来,去,出,入,坐,立,走 V40-42 (steg 1)
Beskrivande texter: 《在中文学校》V37-39《教室里》V40-42 (steg 2)
Berättande texter: 《去书店》V37-39《在医院里》V40-42 (steg 3) 
”Tala Projektet” workshops: associationskedja med variation v36
Högläsning: Pinocchio 《木偶奇遇记》eller 《假话国历险记》eller 《蜜蜂公主》 v35-V43
Presentation om sommarläsning V36
Aktivitet: film/sång/kort lek 

Arbetsmetoder:

Läsa och förstå de grundläggande tecken, beskrivande och berättande texter med hjälp av lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågor om texter och göra kopplingen till vår värld. 
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek/gåtor med tecken och ord.
Titta på en eller två filmer som kopplar till texterna och diskutera filmernas budskap.
Presentera en bok som eleverna har läst under lovet med hjälp av berättelsesansiktet. 
Lyssna på en saga tillsammans och diskutera sagans budskap och läsa mellanraderna. 
Att sjunga kinesiska sånger och göra ordlek för att öka elevernas ordförråd. 

Eleven har uppnått målen när...

När du visar förståelse av de grundläggande tecken, beskrivande och berättande texter och muntligt kan presentera/berätta om det centrala innehållet.
När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger.
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna på ett enkelt sätt, och besvara frågor, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor.
När du visa att du kan reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till dig själv och ditt vardagsliv.
När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp enkla meningar.
När du visar förståelse för kultur och folkets livssätt i Kina på ett enkelt sätt.
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3