Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Alfa åk 4 - kap 2

Skapad 2017-08-22 17:30 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Kapitel 2: Multiplikation och division
Grundskola 4 Matematik
Arbetsområde - Multiplikation och division Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet ska du:

  • kunna räkna multiplikation och division i huvudet
  • förstå hur multiplikation och division hör ihop
  • kunna multiplicera med 10, 100 och 1000
  • kunna multiplicera med andra tal som slutar på 0

Begrepp vi ska arbeta med:

multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot, hälften

Så här ska vi arbeta!

  • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
  • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
  • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Alfa utifrån olika nivåer.
  • Vi kommer att arbeta med den digitala matematikportalen.

Så här får du visa!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

Matriser

Ma
Alfa åk 4 kapitel 2

Arbetsområde

Multiplikation och division
Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Du kan räkna multiplikation och division i huvudet.
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
Du kan multiplicera med andra tal som slutar på 0.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: