👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vlog/video blog eng år 8 ht-17

Skapad 2017-08-22 18:36 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Engelska
Video blogs or vlogs have become increasingly more popular, Youtube is full of them and many of them have a lot of followers around the world. Now you'll get the opportunity to make your own vlog.

Innehåll

Purpose: 

By talking about something that you are interested in and something that you know a lot about you are able to develop your spoken language.

Task :

You are going to make your own vlog.

You can use Imovie to edit/cut your vlog and you can use the Ipad camera for the filming. If you have other programs that are suitable you may of course use them instead.

Your vlog/video blog should be somewhere between 5 and 10 minutes.

 

Instructions:

1.  Answer the following questions

a) What are you going to talk about?

b) Who is your audience?

c)  Where and how are you going to film?

d) Are you going to use photos, music or text?

 

2. Research - Read texts about your subject or listen to youtube/vlogs - find out what others have done (if you are writing about books you can read reviews on the book you are going to talk about).

3. Write down words that are specific for your subject - a list or a mind-map ("steal" words and phrases from your research). Hand it in or put it in drive so that I can see it.

4. Start writing a script - or notes/phrases - you need to hand this in too (under uppgifter). Hand in a first draft (utkast) by Monday 28 August

5. Take a look at "utvecklingsmatrisen" and see what I look for in your presentation

6. Take a look at former/earlier feedback  (from "Foodplaneringen", muntligt samtal/interaktion samt muntlig framställning)and see what you might improve (förbättra) in this verbal presentation.

7. Edit your script with help from new feedback.

8. Do the filming. Make sure that you don't read your script=you should talk in a way that it seems like you're improvising even though you're well prepared.

8. Edit/cut your vlog.

9. Presentation. Show your vlog/video blog. Put it on Google Drive.  If you want, you may show it to your class.

10. We will reflect on the work process (of the vlog/video blog) by writing exit tickets.

Assessement (bedömning)

Look at the "utvecklingsmatris".

 Denna gång kommer jag inte att fylla i en bedömningsmatris utan enbart en utvecklingsmatris. Er vlog kommer att vara material för bedömning och ni kommer att få feedback/kommentar på er vlog / video blog.

 

Deadline:.

*Hand in your script, the first draft (första utkast) by Monday  28 August (uttalas: Monday the 28th of August)

*Hand in your vlog/video blog on Google Drive by Friday the 8 September (uttalas: Friday the 8th of September)

 

Uppgifter

 • Vlog/Video blog

 • Support template for the task/Stödmall för uppgift +stödmall på svenska

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Utvecklingsmatris- muntlig presentation i engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll/struktur
Det är svårt att följa med i presentationen.
Det finns viss struktur och det går att följa med i presentationen.
Det finns en ganska tydlig struktur och för det mesta går det lätt att följa med i presentationen
Det finns en tydlig struktur och det är lätt att följa med i presentationen.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Det förekommer många avbrott.
Det finns ett visst flyt i språket.
Det finns oftast flyt i språket.
Det finns flyt och en ledighet i språket.
Uttal och intonation
Uttalet gör ibland att det kan vara svårt att uppfatta innehållet.
Uttalet påverkas ibland av modersmålet.
Uttalet och intonationen är i huvudsak korrekt.
Uttalet är korrekt och intonationen god.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Ordförrådet består av grundläggande ord och fraser.
Ordförrådet är vardagligt och till viss del varierat.
Ordförrådet är varierat.
Ordförrådet är varierat och avancerat
Anpassning
Tilltalet och ordvalet är till viss del genomtänkt och passar till viss del till målgruppen.
Tilltalet och ordvalet är genomtänkt och passar ganska väl till målgruppen.
Tilltalet och ordvalet är genomtänkt och passar väl till målgruppen.
Grammatik
Det förekommer grammatiska fel som ibland gör det svårt att förstå.
Det förekommer en del grammatiska fel men det går ändå att förstå.
De grammatiska fel som förekommer påverkar inte förståelsen.
Grammatiken är i stort sett korrekt.
Strategier (använda valt material i egen produktion)
Presentationen utgår från bekanta ord och ämnen.
Presentationen visar att du tagit del av material från andra medier och det ingår några nya uttryck/ord från dessa.
Presentationen visar att du tagit del av material från andra och det ingår nya uttryck/ord från dessa.
Presentationen visar att du tagit del av material från andra medier och det ingår många olika slags uttryck/ord från dessa.