Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa och skriva med matris

Skapad 2017-08-22 19:35 i Ilsbo skola Nordanstig
Tillsammans ska vi förbättra vår läsförståelse genom att lära oss använda olika lässtrategier från "En läsande klass". Vi ska utveckla hur vi skriver och lära oss mer om språkets form och texters innehåll. Vi kommer också att läsa högt och tyst varje dag och träna på grammatik och stavning i våra arbetsböcker.
Grundskola 2 – 3 Svenska
Den här terminen ska du få lyssna på spännande berättelser och arbeta med roliga texter. Du kommer att skriva egna berättelser och lära dig att stava bättre.

Du kommer att lära dig många nya ord och skrivregler.

Tillsammans kommer vi att öka din läsförståelse och göra dig till en ännu bättre läsare.

Innehåll

Syfte

Utveckla sitt svenska tal .och skriftspråk för att eleven ska få tilltro till sin språkförmåga och kunna uttrycka sig i olika sammanhang.

Arbetssätt/metod

 • Läsning av Resan till skatten och Ben och Koko söker jobb.
 • Läsläxa varje vecka.
 • Skriva boktips och recensioner.
 • Skriva faktatexter.
 • Skapa en förförståelse inför en text.
 • Bearbeta texter på olika sätt tillsammans och självständigt.
 • Se skillnader eller likheter mellan texter.
 • Högläsning och tyst läsning.
 • Genomgång och arbete med skrivregler. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

 • Arbeta aktivt med sin läsning.
 • Läsa olika typer av texter.
 • Att förstå olika texters budskap.
 • Läsa både högt och tyst.
 • Läsa och följa instruktioner.
 • Skriva enkla faktatexter.
 • Skriva egna berättelser.

Hur bedömer vi?

 • Genom att lyssna på elevens läsning enskilt eller i grupp.
 • Genom samtal eller skriftliga frågor få en uppfattning om elevens läsförståelse.
 • Lyssna på elevens presentation av böcker och andra texter.
 • Läsa, kommentera, diskutera med och formativt bedöma elevens texter kontinuerligt under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska år 2-3

Ämnesmatris svenska 1-3

Behöver träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar bra.
Läsförståelse
Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om vad du tycker är viktigt i texten.
Diskutera texter
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Skriva
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
Stavning
Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
Skrivregler
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
Skriva berättelser
Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och slut.
Informationssökning
Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Använda begrepp
Du kan använda faktaord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Använda bilder
Du kan använda bilder till texten för att tydligare förklara det du skriver om.
Utvecka texter
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor. Du gör dina texter bättre med hjälp av omdömen.
Samtala
Du kan prata med andra om saker som du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Tala
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Muntliga instruktioner
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: