👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partiklar och Modeller

Skapad 2017-08-22 20:03 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområdet tar upp Partikelmodellen och Atommodellen och hur den utvecklats med tiden.
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik
Richard Feynmann, nobelpristagaren i fysik, har sagt att "Science takes a lot of imagination" för att bli riktigt intressant. För att de kemiska och fysiska fenomenen i din vardag ska bli riktigt intressant och självklara behöver vi utveckla fantasin med modeller över partiklarna som bygger upp allt - hur de ser ut och fungerar. Det är detta vi gör här.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 Vi tränar förmågan att använda kemins och fysikens modeller för att förklara olika fenomen.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:


Du visar att du förstår att allting består av atomer och molekyler när du diskuterar vad olika saker består av för grundämnen.

Du visar att du kan använda fysikens och kemins begrepp genom att diskutera kemiska reaktioner med hjälp av begrepp och modeller på ett meningsfullt och relevant sätt.

Du visar det också då du gör en beskrivning av likheter och skillnader mellan de olika  laborationerna på atom- och molekylnivå och visar på så sätt generella (gemensamma) egenskaper.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Vi kommer att bedöma din förmåga att förklara och visa på samband med användning av kemin och fysikens atommodeller och begrepp

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:


Vi kommer att titta på filmer på nätet för att hämta in kunskaper.

Vi kommer att diskutera några olika reaktioner utifrån modeller av atomen och molekyler. 

Vi kommer att göra ett antal uppgifter på Unikum.

Länkar att använda....

Partikelmodellen

Atommodellen

Periodiska systemet

Uppgifter

 • Partikelmodellen

 • Varför faller inte partiklarna till botten?

 • Ballongen och Statisk Elektricitet

 • Pälsen, plaströret och pappersbitarna

 • Förklara luftmotstånd

 • Träna att skriva förklaringar - Ljudvågor

 • Efterdiagnos Atomen

 • Fördiagnos Atomen

 • Atommodellen

 • Elektronkonfigurationer

 • Atomens egenskaper

 • Periodiska systemet

 • Grundämnen - Vad består vi av?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Fy Ke
BedöM Atomslaget

Kemins Begrepp och Modeller

Kemins begrepp omfattar elevens kunskaper om materians uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar. Kvaliteten ökar ju fler delar. Genom att använda Partikelmodeller i beskrivningar, förklaringar och beskrivningar visar du på att du har god förståelse för materians uppbyggnad, dess oförstörbarhet och dess omvandlingar. Exempel på Partikelmodeller är Bohrs Atommodell och Biljardbollsmodell. Kvaliteten ökar om man använder partikelmodeller i sina förklaringar Kvaliteten ökar ju mer noggrant du kan beskriva modellen och dess egenskaper i ord och bilder. Kvaliteten ökar ju fler uttrycksformer du har till exempel ord, figurer och symboler.
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Användning av modeller
Till vilken grad du använder partikelmodeller i dina förklaringar.
Du är på väg att börja använda dig av partikelmodellen i dina förklaringar.
Du använder dig ibland av partikelmodeller dina förklaringar.
Du använder dig ofta av partikelmodeller dina förklaringar.
Du använder dig alltid av partikelmodeller dina förklaringar.
Uttrycksformer
Till vilken grad du kan variera uttrycksform
Du är på väg att beskriva partikelmodeller och händelser med ord, figurer och symboler.
Du beskriver partikelmodeller och händelser med ord eller figurer eller symboler.
Du beskriver partikelmodeller och händelser med ord och figurer eller symboler.
Du beskriver partikelmodeller och händelser med ord och figurer och symboler.

Förklaringens kvalitet

Den logiska strukturen på resonemang (beskrivningar, förklaringar och förutsägelser) visas genom resonemang av typen: - Orsak-Konsekvens - Fakta-Leder till och kan bestå av flera led. Kvaliteten ökar oftast om man beskriver fler led. Kvaliteten på resonemanget ökar också om man använder sambandsord för att uttrycka denna kedja. Till exempel: - OM saltet hälls i vatten SÅ kommer det att lösas upp. - OM vattnet värms upp SÅ kommer vattenmolekylerna att röra sig häftigare. - OM vattnet kyls ner SÅ kondenserar det till vattendroppar. - (Fakta) Olika laddningar attraherar varandra VILKET LEDER TILL att de negativt laddade elektronerna lägger sig som ett skal runt den positivt laddade kärnan. - (Fakta) Värme är tillförd energi VILKET LEDER TILL att atomerna börjar röra sig mer när de värms VILKET LEDER TILL att de krockar med andra atomer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förklaringsdjupet
Till vilken grad du använder dig av flera led i dina förklaringar.
Du är på väg att ge en förklaring genom att använda flera led.
Du använder ofta ett led i dina förklaringar och förutsägelser.
Du använder ibland två led i dina förklaringar och förutsägelser.
Du ofta två eller flera led i dina förklaringar
Sambandsord
Till vilken grad du använder sambandsord i din förklaring
Du är på väg att använda dig av sambandsord där det är lämpligt
Du använder dig ibland av sambandsord när du binder ihop olika led.
Du använder dig ofta av sambandsord när du binder ihop olika led.
Du använder dig alltid av sambandsord när du binder ihop olika led. Detta gör att texten blir lätt att följa.