Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2017-08-22 20:30 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Du ska få lära dig mer om rymden, planeterna i vårt solsystem, månens och månens faser, om vår närmaste stjärna solen, lite om stjärnbilder och hur forskare tror att allt startade(Big Bang).
Grundskola 2 Bild NO (år 1-3) Svenska
Du ska få lära dig mer om rymden, planeterna i vårt solsystem, månen och månens faser, om vår närmaste stjärna solen, lite om stjärnbilder och hur forskare tror att allt startade (Big Bang).

Innehåll

 

Mål att arbeta mot:

- Att kunna beskriva hur jorden och månen rör sig i förhållande till solen och hur det påverkar vår tideräkning.

- Att känna till egenskaper hos några himlakroppar och några av vårt solsystems planeter.

- Att kunna skriva enkla faktatexter.

- Att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

- Känna till några berättelser om äldre tiders strävan att förstå och förklara fenomen i naturen

- Känna till några stjärnbilder

 

Så här arbetar vi:

- Gemensamma genomgångar med hjälp av film och litteratur

- Söker information i böcker och faktatexter och dokumenterar i en egen bok

- Grupp- och enskilt arbete

 

Du visar att du kan genom att :

- vara delaktig och lyssna vid gemensamma genomgångar/samtal

- arbeta självständigt och koncentrerat med att läsa/skriva faktatexter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: