👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott, rörelse och hälsa ht åk 5 Vikmanshyttan lå 17-18

Skapad 2017-08-22 20:35 i Västerby skola Hedemora
Du kommer att få röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang samt samtala om och använda rätt begrepp kring rörelse och motion.
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Du ska träna olika grovmotoriska rörelser, prova på lekar, spel och idrotter samt kunna sätta ord på och använda begrepp rätt inom ramen för rörelse.

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet syftar till att tydliggöra hur vi rör oss, vad som händer i kroppen och hur det känns. Vi kommer att variera rörelseformerna så att lek och grovmotorik får plats inom området.

Konkretisering av mål/Centralt innehåll

Undervisningens innehåll

Erbjuda en mängd olika former av rörelseövningar i grupp och enskilt. Att få prova på att använda redskap i vissa övningar och med kroppen som redskap i andra. Att reflektera över hur kroppen känns och reagerar på rörelse. Prata om vikten av att vara fysiskt aktiv och vikten av att värma upp och stretcha. Att röra sig i takt till musik.

Arbetssätt

Planerade lektionspass utom- och inomhus med fokus på rörelseövningar enskilt eller i grupp samt teorilektioner med samtal och reflektioner kring olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Planering

Vi kommer att arbeta med olika redskap, lekar och idrotter där du kan visa att du anpassar dina rörelser efter omgivningen. Rörelser i takt till musik kommer vi också att öva.

I grupper kommer vi både muntligt och skriftligt att samtala om fysisk aktivitet och olika träningsformer.

Bedömning

Kontinuerlig bedömning under lektionerna och vid provtillfällen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott, rörelse och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lek, spel och idrott utomhus
Du har visat att du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
Du har än inte visat att du kan
Till viss del
Relativt väl
väl
Lek, spel och idrott inomhus
Du har visat att du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten. Redskap
Du har än inte visat att du kan Redskap
Till viss del Redskap
Relativt väl Redskap
väl Redskap
Rörelse till musik
I rörelser till musik anpassar du dina rörelser till takt och rytm.
Du har än inte visat att du kan
Till viss del
Relativt väl
väl
Samtala om fysisk aktivitet
Du har visat att du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och föra resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du har än inte visat att du kan
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl underbyggda
Välutvecklade och väl underbyggda
Skadeförebyggande åtgärder
Du kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du har än inte visat att du kan
enkla
utvecklade
välutvecklade
Simma 200 meter varav 50 meter ryggsim
Du har än inte visat att du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Egen lektion
Hålla i en egen lektion. Innan lektionen planerar du uppvärmning, genomförande och avslutning.
Du har än inte visat att du kan genomföra en lektion
Du kan göra en enkel planering och genomföra en lektion
Du kan göra en utvecklad planering och genomföra en lektion på ett utvecklat sätt
Du kan göra en välutvecklad planering och genomföra en på ett välutvecklat sätt
Friidrott
Du har deltagit under friidrottsträningar
Du har endast deltagit ett fåtal lektioner
Du har deltagit några lektioner
Du har deltagit i tillräckligt många lektioner
Du har deltagit i alla, för dig möjliga, lektioner
Friidrott
Deltagande i idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer
Du har än inte visat att du kan variera och anpassa dina rörelser i aktiviteten
Du varierar och anpassar dina rörelser till viss del i aktiviteten
Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl i aktiviteten
Du varierar och anpassar dina rörelser väl i aktiviteten
Skidåkning
Inte deltagit
Deltagit
Deltagit
Deltagit
Skridskoåkning
Inte deltagit
Deltagit
Deltagit
Deltagit