Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/biologi skogen och naturen, ht-17

Skapad 2017-08-22 21:01 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
NO/skogen och naturen på hösten, årskurs 4, HT-2016
Grundskola 4 Biologi

Vi ska arbeta med skogen och naturen. Vi kommer bland annat att läsa om: Vad har vi för typer av skogar i Sverige? Hur fungerar en näringskedja? Vad är skillnaden på ett rovdjur och ett bytesdjur? Varför fäller träden sina löv på hösten?

Innehåll

Syfte

Vi tränar på detta för att du ska:

 •         Bli bättre på att förstå saker som händer i naturen och skogen.
 •         Bli bättre på att förklara vad som händer i naturen och skogen.

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi ska jobba med att ta reda på:

 • Vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • Hur löv och döda djur bryts ner (vart tar löven vägen?).
 • Vad några vanliga träd, bär och svampar heter.
 • Hur en näringskedja fungerar.
 • Vad människan använder skogen till.
 • Vad allemansrätten innebär.
 • Vad som menas med rovdjur och bytesdjur.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Diskutera och resonera tillsammans
 • Läsa i grundboken "Koll på NO" och arbeta i aktivitetsboken.
 • Observera när vi är ute i naturen.
 • Se på film.

Det här kommer vi att bedöma

 Vi kommer att titta på hur du:

 • Är med i samtal om ämnet genom att ställa frågor och lyssna på andra.
 • Kan förklara vissa ord och begrepp om naturen och skogen. Exempelvis i ett samtal eller i skrift.
 • Kan berätta och förklara om hur människan är beroende av och påverkar naturen på olika sätt. Vad händer med organismer om vi inte tar hand om den.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Skogen

Du är på väg
Kan
kan mer än
Artkunskap
Du är osäker på att känna igen och kunna namnge träd/växter/djur (rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge fler än två träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Träd
Du är osäker på hur lövträden och barrträden skiljer sig åt.
Du kan ge exempel på två skillnader mellan lövträden och barrträden.
Du kan ge fler än två exempel på skillnader mellan lövträden och barrträden.
Skogstyper
Du är osäker på att namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna vi har i Sverige. Du kan också förklara vad man menar med en en urskog.
Skogsvård
Du är osäker på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge något exempel på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge flera exempel på varför skogen är viktig för människan.
Miljö
Du är osäker på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge något exempel på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge flera exempel på hur miljön påverkar skogen.
Nedbrytning
Du kan ge något exempel på vad som händer med ett dött djur i skogen. Du är osäker på ordning i nedbrytningsprocessen.
Du vet ordningen i nedbrytningsprocessen i skogen och kan ge något eget exempel på det.
Du vet ordning i nedbrytningsprocessen och kan tydligt förklara med egna exempel hur det går till. Du vet att processen heter nedbrytning.
Näringskedjan
Du är osäker på vad en näringskedja är.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en sådan.
Du kan ge flera exempel på olika näringskedjor som finns i skogen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: