Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt, årskurs 6

Skapad 2017-08-22 21:08 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Tema: lag och rätt
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet i samhällskunskap arbetar vi med varför det finns lagar, vad som skiljer regler och lagar åt och hur t.ex. rättsprocessen fungerar i Sverige.

Innehåll

Vi kommer på olika sätt arbeta med vårt tema lag och rätt:

 • Genomgångar och diskussion
 • Texthäfte om lag och rätt
 • Interaktiva övningar, t.ex. för att se hur det fungerar i en domstol. 
 • Filmklipp
 • Arbeta med ord och begrepp kopplade till temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Lag och rätt, årskurs 6

På väg mot E
E
C
A
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du känner till och kan förklara hur rättsprocessen går till - från brott till straff. Du kan förklara varför det behövs lagar för att samhället ska fungera.
Du känner till och förklarar hur rättsprocessen går till - från brott till straff och använder då flera begrepp på rätt sätt. Du kan ge exempel på rättsprocessen. Du kan förklara med exempel varför det behövs lagar för att samhället ska fungera.
Du känner till och förklarar hur rättsprocessen får till - från brott till straff och använder speciella ord och begrepp som hör till denna process. Du använder exempel för att visa denna process. Du kan ge flera exempel på varför det behövs lagar för att samhället ska fungera och hur det hade blivit om vi inte haft det så.
Ord och begrepp
 • Sh  E 6
Du kan använda flera begrepp som hör till temat på rätt sätt.
Du kan använda flera begrepp som hör till temat på rätt sätt. Du kan också använda orden i rätt betydelse och sammanhang.
Du kan använda flera olika begrepp som hör till temat då du pratar/skriver om lag och rätt på rätt sätt. Du gör det vid våra tillfällen då vi arbetar med lag och rätt.
Påverka beslut
 • Sh  E 6
Du kan förklara varför det behövs nya och ändrade lagar. Du kan förklara hur det går till när det ska bestämmas en ny lag.
Du kan förklara vem/vilka som stiftar nya lagar och kan ge exempel på hur det går till. Du kan ge flera exempel på varför lagar förändras eller tillkommer över tid.
Du beskriver tydligt vem/vilka som stiftar nya lagar och förklarar tydligt de olika stegen hur detta går till. Du kan ge flera olika exempel på varför lagar ibland behöver förändras och varför det tillkommer nya med tiden.
Samhällsfrågor
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du kan ge exempel på varför det är viktigt att alla behandlas lika inför lagen, t.ex. varför även misstänkta ska ha rätt till advokat. Du kan förklara varför man inte ska ringa 112 i onödan.
Du kan ge flera exempel på varför det är viktigt att alla behandlas lika inför lagen. Du kan förklara begreppet rättstat. Du kan förklara flera konsekvenser av att använda larmnummer på fel sätt.
Du kan ge flera exempel på varför det är viktigt att alla behandlas lika inför lagen och förklarar hur det skulle vara om det var tvärtom. Du kan beskriva kopplingar mellan rättstat och demokrati.
Demokratiska värden och principer
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du kan ge exempel på varför det är viktigt att alla behandlas lika inför lagen. Du kan exempel på några rättigheter och skyldigheter. Du kan förklara varför alla måste följa alla lagar även om man inte känner till alla.
Du kan ge flera exempel på varför det är viktigt att alla behandlas lika inför lagen. Du kan ge något exempel på hur det skulle bli om det inte vore så. Du kan ge flera exempel på några rättigheter och skyldigheter. Du kan förklara och ge exempel på varför alla måste följa alla lagar även om man inte kan alla lagar.
Du kan ge flera exempel på varför det är viktigt att alla behandlas lika inför lagen även om den misstänkte kan ha gjort grymma brott. Du kan ge flera exempel på hur det skulle bli om det inte vore så. Du kan ge flera exempel på några skyldigheter och rättigheter och varför dessa finns. Du kan förklara och ge exempel på varför alla måste följa alla lagar även om man inte kan alla lagar och varför det är så i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: