👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2017-08-22 21:46 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att jobba med området tal i matematik. Där tar vi upp: Tiosystemet, decimaltal, multiplikation och division med decimaler, negativa tal och tal i potensform.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska kunna:

- förklara hur vårt talsystem är uppbyggt

- multiplicera och dividera med decimaltal

- jämföra pris och antal

- förklara vad ett negativt tal är

- addera och subtrahera negativa tal

- skriva tal i potensform

 

För högre måluppfyllnad

- räkna med potenser

- räkna multiplikation och division med negativa tal

- skriva tal med olika baser

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med:

- enskilt arbete i boken: mattedirekt och med annat material. 

- problemlösning enskilt och med kamrat

- praktiska övningar

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få

• göra muntliga förklaringar till uppgifter
• göra skriftliga beräkningar i matteboken
• delta i matematiska diskussioner och samtal
• göra beräkningar och förklaringar i praktisk matte
• formulera och lösa problem
• arbeta med läxuppgifter
* visa dina kunskaper på ett skriftligt prov
• ta eget ansvar för ditt lärande  
* fundera över ditt lärande 

Bedömningen sker formativt det vill säga kontinuerligt under kursens gång. 

Uppgifter

 • Uppgift 1, tal

 • Matteprov Tal

 • Uppgift 1

 • uppgift 2, tal

 • Uppgift 2, tal

Matriser

Ma
Bedömning

F
E
C
A
Tal
Hur bra du är på att se om svaret på en uträkning är rimligt. Hur väl du gör överslagsberäkningar.
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du märker ifall ditt svar blir helt orimligt. Du använder 10tals-avrundningar vid överslagsberäkningar.
Du har en strategi för att kontrollera om dina svar är rimliga. Du kan anpassa dina överslagsberäkningar efter situationen.
Du gör grova avrundningar för att se om ditt svar är rimligt. Du anpassar alltid dina överslagsberäkningar efter situationen.
Multiplikationstabellen
Hur bra du är på multiplikation.
 • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du klarar minst 60 skriftliga multiplikationer på 5 minuter.
Du klarar minst 80 skriftliga multiplikationer på 5 minuter.
Du klarar minst 94 skriftliga multiplikationer på 5 minuter.
Potenser
Hur väl du har förstått och kan använda potensräkning.
 • Ma  7-9
 • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du kan skriva ett tal i potensform.
Du kan räkna med potenser som har samma bas.
Du kan räkna med potenser med olika bas.
Skriftliga beräkningar
Hur väl du tecknar och löser dina uppgifter skriftligt.
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du visar grundläggande kunskaper. Du skriver hur du räknar till viss del. Du kan beräkna addition och subtraktion med decimaler.
Du visar goda kunskaper. Du skriver tydliga uträkningar som går att följa. Du kan beräkna addition, subtraktion och multiplikation med decimaler. Du kan faktorisera tal.
Du visar mycket goda kunskaper. Du skriver tydliga och strukturerade uträkningar som är lätta att följa. Du kan beräkna addition, subtraktion, multiplikation och division med decimaler. Du kan faktorisera tal. Du kan beskriva primtal och deras egenskaper.
Ansvar
Hur väl du arbetar på lektionerna, ber om hjälp när du behöver och gör dina läxor i tid.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du visar oftast dina kamrater respekt på lektionerna och gör dina arbetsuppgifter. Du har gjort minst två läxor i tid. Du räcker upp handen när du behöver hjälp.
Du visar oftast dina kamrater respekt på lektionerna och gör dina arbetsuppgifter. Du har gjort minst tre läxor i tid. Du räcker upp handen när du behöver hjälp.
Du visar alltid dina kamrater respekt på lektionerna och gör dina arbetsuppgifter. Du har gjort minst tre läxor i tid. Du räcker upp handen när du behöver hjälp och ställer då relevanta frågor.