Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering SO - ht 17

Skapad 2017-08-22 22:22 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Vi skall jobba med främst religion och geografi under höstterminen. De sista tre veckorna börjar vi med samhällskunskap som vi sedan fortsätter med på vårterminen.

Innehåll

Terminsplanering SO 7A: Ht-2017

Vecka 34-40: RELIGION

Tema: Världsreligionerna (Hinduism & Buddhism) samt etik och moral

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i religion:

Religioner och andra livsåskådningar

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­domen och de andra världsreligionerna.

Identitet och livsfrågor

 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Etik

 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

 

Vecka 41-48: GEOGRAFI

Tema: Vår värld

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i geografi:

Livsmiljöer

 • Jordens klimat­ och vegetationszoner samt hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transport­eras.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur­ och kulturlandskapet.
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

Vecka 49-6: SAMHÄLLSKUNSKAP

Tema: Lag och rätt

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i samhällskunskap:

Rättigheter och rättsskipning

 • Rättsystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: