👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering SO - ht 17

Skapad 2017-08-22 22:22 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Vi skall jobba med främst religion och geografi under höstterminen. De sista tre veckorna börjar vi med samhällskunskap som vi sedan fortsätter med på vårterminen.

Innehåll

Terminsplanering SO 7A: Ht-2017

Vecka 34-40: RELIGION

Tema: Världsreligionerna (Hinduism & Buddhism) samt etik och moral

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i religion:

Religioner och andra livsåskådningar

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­domen och de andra världsreligionerna.

Identitet och livsfrågor

 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Etik

 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

 

Vecka 41-48: GEOGRAFI

Tema: Vår värld

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i geografi:

Livsmiljöer

 • Jordens klimat­ och vegetationszoner samt hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transport­eras.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur­ och kulturlandskapet.
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

Vecka 49-6: SAMHÄLLSKUNSKAP

Tema: Lag och rätt

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i samhällskunskap:

Rättigheter och rättsskipning

 • Rättsystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation