Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola NO år 1 2017 /2018

Skapad 2017-08-22 23:05 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 1 NO (år 1-3)
NO åk 1

Innehåll

1. Krusboda skola NO år 1

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

ÅRET RUNT I NATUREN

Gröna rummet

Lär känna Gröna rummet. 

Använd redskap som kratta, spade och skottkärra.

Studera blommorna som planterades i våras.

Använd sinnena till att jämföra smaker, dofter, känsel.

Studera årstidsväxlingar i Gröna rummet.

 Blommor

Undersök blommor i närmiljön. (Vårblommor, vinterståndare)

Sortera, gruppera, artkunskap

Kunna namnge några vanligt förekommande blommor i närmiljön.

Blommans olika delar.

Blommans frön och hur de sprids.

 

* Svampar 

Sortering, gruppering och artkunskap.

Svampens olika delar.

Kunna namnge några vanligt förekommande svampar.

Däggdjur

Gruppera, sortera, artkunskap 

Kunna namnge några vanligt förekommande vilda däggdjur i närmiljön.

Näringskedja

 

 .KROPP OCH HÄLSA

Prata kontinuerligt med eleverna om betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Passar bra att göra på FN-dagen. Använd material från miljögruppen kring FN-dagen.

Prata kontinuerligt om tallriksmodellen i matsalen.

 

Sinnen

Gör undersökningar kopplade till våra fem sinnen.

Våra sinnen samarbetar.

 

MATERIAL OCH ÄMNEN I VÅR OMGIVNING

Luft

Luft tar plats, varm luft stiger, luftmotstånd (Känna fartvinden, göra snurrekatt  fallskärmar- luftmotstånd. )

Vattnen 

Vattnets aggreationsformer fast,flytande och gasform. Koka och frys vatten - se vad som händer.

Flyta sjunka i vatten

Enkla lösningar, blandningar och separationsmodeller.

 

BERÄTTELSER OM NATUR OCH NATURVETENSKAP

Under år 1-3 ska vi läsa skönlitterära texter, myter och titta på konst som handlar om naturen och människan. Här får vi in hur människan tänkt och trott om olika fenomen i naturen nu och förr i tiden.

Litteraturförslag:

Nyfiken på naturvetenskap av Hasse Persson

Fabler

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: