Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola NO år 2 2017/18

Skapad 2017-08-22 23:09 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Krusboda skola NO åk 2

Innehåll

1. Krusboda skola NO år 2

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

ÅRET RUNT I NATUREN

Förståelse för enkla näringskedjor och näringsvävar.

Förståelse för vad en livscykel är.

* Årstidsväxlingar i naturen.  Vad kännetecknar de olika årstiderna? Djurens och växternas anpassning till olika årstider. Vinterekologi med Tyresö Naturskola. Arbeta med djurens strategier för att överleva vintern, samla mat, sova, byta päls.

 * Fåglar i närmiljön.  Gruppering, sortering, artkunskap och fåglars livscykel. Näringskedja där fåglar ingår. Skillnad mellan stann-och flyttfågel.

  Fiskar. Gruppering, sortering och artkunskap. Dissekera t.ex strömming. Studera och dokumentera de olika delarna. 

 * Träd i närmiljön. Sortera, gruppera och artbestämma olika träd i närmiljön. Studera knopparnas utveckling. Studera olika frön och hur de sprids.

.KROPP OCH HÄLSA

* Prata kontinuerligt med eleverna om betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.Passar bra att göra på FN-dagen. Använd gärna material från miljögruppen.

Prata kontinuerligt om tallriksmodellen i matsalen.

 

KRAFT OCH RÖRELSE

* Lekplatsfysik  tyngdkraft ,friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt. ( Genom lek och rörelser i tex rutschkanor och gungor).

Gör gärna experiment och träna på laborationsrapport.

 

MATERIAL OCH ÄMNEN I VÅR OMGIVNING

* Material Människans användning och utveckling av material. Lera, glas, trä och papp. Fördelar och nackdelar med att använda olika material t.ex till förpackningar eller kärl. Hur sorteras materialet?

 ( Jobba ev. med lera, gå på studiebesök på Skansens glashytta, gör ev eget papper.)

Källsortera på skolan i skolans miljörum och i komposten i Gröna rummet.  Ev besök på Petterboda. Arbeta ev med detta i samband med skolans Skräpplockardag. Använd material från miljögruppen och Håll Sverige rent.

Kompostering Studera vad som händer med materialet i skolans kompost. Studera nedbrytarnas arbete. Undersök vad som bryts ned och jämför nedbrytningstider. 


BERÄTTELSER OM NATUR OCH NATURVETENSKAP

Under år 1-3 ska vi läsa skönlitterära texter, myter och titta på konst som handlar om naturen och människan. Här får vi in hur människan tänkt och trott om olika fenomen i naturen nu och förr i tiden.

Litteraturförslag:

Nyfiken på naturvetenskap av Hasse Persson

Fabler

 METODER OCH ARBETSÄTT

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av relevanta redskaper ex. håvar, kikare och luppar.

Material från Häll Sverige rent.

Kostnadsfritt studiebesök på kretsloppcentralen Petterboda.

Dokumentation med enkel text och bild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: