Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola NO år 3 2017/18

Skapad 2017-08-22 23:26 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Krusboda skola NO åk 3 Vi arbetar med kropp och hälsa under hösten. I samband med ögat arbetar vi även optik och i samband med hörseln arbetar vi med ljud. Vi arbetar också med material och ämnen i vår omgivning. Under våren arbetar vi med universum samt med livscykler och näringskedjor.

Innehåll

1. Krusboda skola NO år 3

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

ÅRET RUNT I NATUREN

* Jorden, solens och månens rörelse i förhållande till varandra. Månens faser, dag, natt. Känna till olika stjärnbilder och stjärnhimlen under olika delar av året.

( Universumboken)

* Utveckla förståelse för livscykler. Ev studera fjärilens utveckling.

 

KROPP, HÄLSA, LJUD OCH LJUS

* Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Titta globalt hur det ser ut i olika delar av världen med vatten, sjukdomar, epidemier m.m. (Gör gärna koppling till arbetsmaterial från FN-dagen.)

*  Känna till människans kroppsdelar, deras namn och funktion.  

* Känna till hur funktionsnedsättningar kan påverka en människas vardag och vilka anpassningar som behövs i samhället. 

I samband med hörseln arbeta med ljud och ljudvågor. Gör gärna experiment och träna på laborationsrapport.

I samband med synen arbeta med ljus. Gör gärna experiment och träna på laborationsrapport.

 

 

MATERIAL OCH ÄMNEN I VÅR OMGIVNING

* Kunna sortera material efter utseende, magnetism och ledningsförmåga. ( Kunna beskriva materialen med adjektiv, liknelser och argumentera för sin åsikt. Ex. vid sorteringsövningar - vad ska bort?).

Gör gärna experiment och träna på laborationsrapport.

 

BERÄTTELSER OM NATUR OCH NATURVETENSKAP

Under år 1-3 ska vi läsa skönlitterära texter, myter och titta på konst som handlar om naturen och människan. Här får vi in hur människan tänkt och trott om olika fenomen i naturen nu och förr i tiden.  Bekanta er med olika historiska vetenskapsmän och deras upptäckter.

Nyfiken på naturvetenskap av Hasse Persson

 

 METODER OCH ARBETSÄTT

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av relevanta redskap ex. håvar, kikare och luppar.

Eleven ska utveckla förmågan att ställa hypoteser, genomförande undersökningar och med handledning formulera en slutsats.

Dokumentation med enkel text och bild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: