Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska pedagogiska planeringen

Skapad 2017-08-23 00:25 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Lokal pedagogisk planering för (ämne och tidsintervall) Arabiska planering HT-2017 Årskurs 2 Arbetsområde Repetition läsa enkla meningar och enkla texter och anpassa den genom elever nivåer. Läxförhör dikt läsa sagor . Synonymer och motsatser koppla ämnes modersmål med andra ämne ( so, no) tittar på filmer Veckan tio ord Grammatik Högläsning Siffror från 1-100 Översta ordet från svenska till arabiska. Skriva tre meningar varje veckan. Rubrik Syfte och förmågor Målet med undervisningen är att stärka elevens arabiska kunskaper samt att öka intresset för modersmålet. Vi arbetar systematiskt och pedagogiskt för att på bästa sätt underlätta undervisningen och lärandet för eleverna. Centralt innehåll Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen. Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska. Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler. Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare. Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans. Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition. Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Förväntat resultat/kunskapskrav Utveckla sina kunskaper och klara kraven . Aktiviteter/uppgifter för bedömning Arbeten: i grupp och enskilt Diskussioner Deltagande vid de oförberedda korta diskussioner Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav) Eleverna ska bli godkänt och mer än godkänt Tänkbara kunskapsomdömen
Grundskola 2
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Innehåll

Pedagogisk arabiska planering HT-2017

 

Lokal pedagogisk planering för (ämne och tidsintervall)

Arabiska planering HT-2017

Årskurs 2

 

Arbetsområde

Repetition

läsa enkla meningar och enkla texter och anpassa den genom elever nivåer.

Läxförhör

dikt

läsa sagor .

Synonymer och motsatser

koppla ämnes modersmål med andra ämne ( so, no)

tittar på filmer

Veckan tio ord

Grammatik

Högläsning

Siffror från 1-100

Översta ordet från svenska till arabiska.

Skriva tre meningar varje veckan.

 

 

 

 

 

 

Rubrik

 

 

 

Syfte och förmågor

Målet med undervisningen är att stärka elevens arabiska kunskaper samt att öka intresset för modersmålet.
Vi arbetar systematiskt och pedagogiskt för att på bästa sätt underlätta undervisningen och lärandet för eleverna.

 

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntligt berättande för olika mottagare.

 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 

Förväntat resultat/kunskapskrav

Utveckla sina kunskaper och klara kraven .

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

 

 

 • Arbeten: i grupp och enskilt

 • Diskussioner

 • Deltagande vid de oförberedda korta diskussioner

Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

Eleverna ska bli godkänt och mer än godkänt

 

Tänkbara kunskapsomdömen

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: