Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 3 HT-17

Skapad 2017-08-23 07:13 i Tångaskolan Falkenberg
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med vad som händer i naturen under höst och vinter samt arbeta med vatten och luft på olika sätt. Vi kommer bl.a att läsa och skriva faktatexter om träd, djur, svampar, näringskedjor och vattnets kretslopp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:
Förstå innebörden av några naturvetenskapliga begrepp. Tex. näringskedja,vattnets kretslopp, vattnets former och fotosyntes.
Läsa, diskutera, se likheter och skillnader i naturen och djurlivet.

Bedömning- vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:
kunna känna igen och namnge några  vanliga träd, djur och svampar, göra en näringskedja,
förklara vattnets kretslopp och fotosyntesen med hjälp av bild, text eller muntligt.
kunna jämföra och se skillnader i växt och djurliv under olika årstider.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att gå ut i närmiljön,  läsa faktatexter, se filmer, göra enkla experiment, skriva, rita bilder, jämföra, förklara och återberätta det vi läst eller sett.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: