👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den industriella revolutionen

Skapad 2017-08-23 08:11 i Maserskolan Borlänge
Industrin ersätter jordbruket. Maskiner ersätter människans kraft och skicklighet. Människor flyttar från landsbygd till städer. Den industriella revolutionen har börjat och kommer att förändra människornas levnadsvillkor.
Grundskola 7 – 8 SO (år 1-3) Historia
Från början och under den längsta tiden av mänsklighetens historia var vi människor jägare och samlare. Med tiden blev vi jordbrukare och bofasta, en stor förändring av våra livsvillkor. Nästa stora förändring var när jordbruket ersattes av industrier, den industriella revolutionen, en förändring som även i hög grad har påverkat vår planet. Nu befinner vi oss återigen i en tid av förändringar, en ännu odöpt revolution.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla sina kunskaper om historiska sammanhang som har lett fram till nuet. Kunskaper om historiska sammanhang ska öka elevernas förståelse för att samhället förändras av en mängd olika orsaker och att det påverkar förutsättningarna för dem själva och deras omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 • Kunna förklara vad som menas med den industriella revolutionen.
 • Kunna förklara var, när och hur industrialiseringen började.
 • Kunna förklara vilka orsakerna var som bidrog till industrialiseringen.
 • Kunna beskriva triangelhandeln.
 • Kunna förklara hur livet förändrades för det stora flertalet människor när jordbrukssamhället övergick till industrisamhället, tex migration, miljö och hälsa.
 • Kunna beskriva vilken sorts tillverkning som först industrialiserades och hur det skedde.
 • Ha kännedom om några nya viktiga uppfinningar.
 • Kunna visa några positiva och negativa konsekvenser/följder av industrialiseringen.

Undervisning

Lärarledda genomgångar, arbetsuppgifter, diskussioner och filmer.

Området avslutas med att lämna in uppgifterna som de arbetat med och en avcheckning.

 

Examinering

Skriftligt test torsdagen den 28:e September 2017.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi SO
Bedömningsmatris Historia

E
C
A
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.